Nya regler för cykel med påhängsmotor från 1 januari 2016

På Transportstyrelsens hemsida kan man nu läsa: ”Två nya fordonstyper blir tillåtna den 1 januari”.

Det ena fordonet är en ny typ av traktor som får sin maxfart höjd från 40 till 50 km/t och den andra fordonstypen är en motoriserad cykel som kommer att gå in under reglerna för moped, klass II.

Vi citerar från Transportstyrelsens hemsida:

”Den motoriserade cykeln kan se ut som en cykel men kommer att vara en moped klass II. Fordonet ska ha trampor och en hjälpmotor med en effekt på mellan 250 och 1 000 watt. Hjälpmotorn får endast ge ett krafttillskott upp till och med 25 km i timmen och föraren ska använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.”

Men, och det är ett stort men – detta handlar om registrering av nya fordon, inte de gamla påhängsmotorerna som såldes i Sverige på 1950-talet. Den nya fordonstypen, cykel med hjälpmotor, finns visst redan i EU och nu har man därifrån utövat påtryckningar på Sverige för att dessa fordon ska kunna säljas även här – därav dessa nya regler. Dessutom ska dessa nyregistrerade fordon klara en del nya krav som en gammal påhängsmotor kommer att få svårt att klara – i alla fall utan någon form av dispens. Exakt vilka krav som kommer att gälla har Classic Motor inte information om i skrivande stund.

Nya regler för cykel med påhängsmotor från 1 januari 2016

För våra gamla cyklar med påhängsmotorer gäller tyvärr samma regler som tidigare. När det gäller dessa finns en övergångsbestämmelse (1972:605) till fordonskungörelsen ( 1972:595 ), som säger:

Cyklar med hjälpmotor som tagits i bruk före den 1:a juli 1961 får fortsätta att användas så länge sådan trafikförsäkring med verkan senast från och med nämnda dag vidmakthålles utan avbrott. I fråga om bevis att denna försäkringsskyldighet fullgjorts äger bestämmelserna om skyldighet att medföra och visa upp bevis om mopedförsäkring och om ansvar för underlåtenhet att fullgöra sådan skyldighet motsvarande tillämpning”

Att någon ska ha haft sin påhängare trafikförsäkrad oavbrutet sedan 1 juli 1961 till och med idag lär knappast förekomma. Och hur ska man bevisa detta – ska man ha försäkringsbrev från 55 år i fickan när man är ute och åker?

Fast det finns en chans att göra sin röst hörd som ägare av cykel med påhängsmotor – på Mc Mässan i Göteborg den 28-31 januari. Transportstyrelsen kommer att ha en monter där och passa gärna på att prata med dem och ”lobba” för att även gamla cyklar med hjälpmotor ska kunna slinka in under ”Moped klass II”.

Mer om nuvarande regler för äldre cyklar med påhängsmotor kan du läsa om i artikeln Vilka regler gäller för påhängsmotorer? här på hemsidan.

Lämna gärna kommentarer om påhängsmotorer i fältet nedan. Kommentarsfält är till för att visa vad folket tycker.

Scroll to Top