Ägarbyte på webben

Varje år sker över tre miljoner ägarbyten i Sverige och omkring 1,7 miljoner av dem är skriftliga anmälningar från privatpersoner.

Nu har Transportstyrelsen tagit fram en ny E-tjänst där säljare och köpare tillsammans kan anmäla ägarbytet via internet och omgående få ägarbytet registrerat.

– Äntligen, kommenterar Anders Larsson, direktör för fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen. Vi är redan idag snabba och effektiva i vår hantering av inkommande ägarbyten via registreringsbevis, men jag ser bara fördelar för alla parter här. Det är bättre för oss och det blir bättre för säljaren och köparen.

Den största vinsten ligger i den förbättrade kontrollen mot befintliga uppgifter i vägtrafikregistret. Säljarens och köparens körkortsuppgifter kontrolleras i processen innan anmälan genomförs. Skulle det visa sig att uppgifterna inte stämmer eller kommer från ett förlustanmält körkort går inte anmälan igenom. Är fordonet noterat som efterlyst i vägtrafikregistret avbryts också processen. När alla uppgifter kontrollerats uppdateras vägtrafikregistret omgående och både säljare och köpare får bekräftat att ägarbytet har genomförts i registret.

– Vill man minska risken att bli utsatt för någon typ av bedrägeri i samband med bilaffären rekommenderar jag att man anmäler ägarbytet den här vägen i stället för att skicka in registreringsbeviset via post, säger Anders Larsson. Via e-tjänsten får man omgående bekräftelse på att allt är som det ska och att allt har godkänts vilket annars kan vara en orosfaktor.

Det är i dagsläget inte möjligt för juridiska personer att använda tjänsten. Det beror på att det idag inte finns någon möjlighet för dessa att identifiera och legitimera sig elektroniskt, på samma sätt som privatpersoner kan via exempelvis bank ID

Länk: Ägarbyte på Transportstyrelsens hemsida

För att kunna använda webbtjänsten behöver säljaren kunna legitimera sig via e-legitimation.

Både säljare och köpare ska ha giltiga körkort.

Säljaren ska kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen (koden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet).

Datum för ägarbytet kan inte väljas, utan ägarbytet registreras samma dag som anmälan sker.

Scroll to Top