Miljözoner: Historiska fordon undantagna

Med syfte att förbättra miljön har Transportstyrelsen lagt ett förslag som går ut på att dagens bestämmelser om miljözoner ska utökas. De kommer att gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. I förslaget nämns två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten. Men i förslaget nämns bland annat att historiska fordon som ej är skattepliktiga enligt Vägtrafikskattelagen undantas.

Läs mer:

MHRF

Transportstyrelsen

Scroll to Top