Klart med nya besiktningsregler

De nya reglerna innebär ett undantag för besiktningskravet för bilar och släpvagnar som är 50 år eller äldre, samt motorcyklar som är 40 år eller äldre. Dessutom kommer det att bli krav på att A-traktorer ska besiktas var 24:e månad medan EPA-traktorer fortsättningsvis kommer att besiktas var 24:e månad istället för som nu var 12:e månad.

De nya reglerna innebär också att fordonpå högst 3,5 ton ska besiktas första gången efter 3 år, andra gången efter ytterligare 2 år och därefter var 14:e månad. Tiden räknas från när besiktningen är gjord. Det förslaget är nu godkänt och börjar gälla den 20 maj 2018.

Transportstyrelsen håller just nu på att anpassa sina it-system till de kommande besiktningsreglerna och kan i dagsläget inte besvara frågor om hur de kommer att påverka fordon i enskilda fall, men målsättningen är att kunna göra det i god tid innan nya reglerna träder i kraft.

Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Rulla till toppen