Nostalgi: Tanka K-märkt med Koppartrans

Det svenska oljeraffinaderiet som vuxit sig till Nordens största. Koppartrans raffinaderikapacitet var 1956 hela 1.400 miljoner liter petroleumprodukter per år, det vill säga 15% av Sveriges hela förbrukning.

Josefine Andersson

Scroll to Top