Kolla datumet för besiktning

En av de stora nyheterna i de nya besiktningsreglerna är att bilar och släpvagnar som är 50 år eller äldre, och motorcyklar som är 40 år eller äldre, inte längre behöver besiktas. Ett krav är dock att fordonet ska ha en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.

Det har ibland skapat förvirring om ett visst fordon ska besiktas eller inte och i så fall när.

Nu har Transportstyrelsen tagit fram en lösning på sin hemsida där fordonsägare själva kan skriva in sitt registreringsnummer och få information vad som gäller i enskilda fall.

Obeservera: Transportstyrelsen kan av förståeliga skäl endast visa besiktningstider enligt de regler och lagar som gäller idag.

Ett exempel: Om ditt fordon, som uppfyller kraven för befrielse, godkändes vid en besiktning den 30 september 2017 kommer det därför att stå så här på Transportstyrelsens sida: Fordonet ska besiktas senast 30 september 2019.

Generellt kan man säga att du får fram en tid efter den 20 maj 2018 för ett fordon som uppfyller kraven, blir den automatiskt befriad från besiktning den dag de nya reglerna träder i kraft.

Värt att veta i sammanhanget är att återkommande besiktningsperioder räknas i hela månader. I praktiken kommer det att betyda att fordon som uppfyller kraven och blev godkända på besiktningen någon gång under maj 2016 blir befriade från besiktning efter den 20 maj 2018. Det spelar med andra ord ingen roll om den besiktades mellan den 1 och 19 maj 2016 eller mellan den 20 och 31 maj 2016.

Som en parentes kan nämnas att Classic Motors egen redaktionsSaab från 1965 besiktades den 13 maj 2016 och kommer av med anledning av ovanstående förklaring inte att behöva besiktas i framtiden.

Länkar:

Transportstyrelsen: När ska mitt fordon besiktas?

Transportstyrelsen: Nya besiktningsregler 20 maj 2018

Kolla datumet för besiktning
Classic Motors redaktionsSaab besiktades den 13 maj 2016. Enligt de kommande reglerna blir den snart besiktningsbefriad.
Rulla till toppen