Nya besiktningregler för äldre fordon

Personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt

Äldre än 50 år Inget krav på kontrollbesiktning. Detta gäller om fordonet varit godkänt senast 24 månader innan de nya reglerna trätt i kraft, det vill säga den 20 maj 2016.

Eftersom besiktningsperioderna är månadsvisa betyder det i praktiken även att fordon som blev godkända mellan den 2 och 19 maj 2016 också blir besiktningsbefriade.

30-49 år Kontrollbesiktning var 24:e månad

-29 år Kontrollbesiktning senast 14 månader efter senaste godkända besiktning.

Motorcyklar

Äldre än 40 år Inget krav på kontrollbesiktning. Detta gäller om fordonet varit godkänt senast 24 månader innan de nya reglerna trätt i kraft, det vill säga senast den 20 maj 2016.

Eftersom besiktningsperioderna är månadsvisa betyder det i praktiken även att fordon som blev godkända mellan den 2 och 19 maj 2016 också blir besiktningsbefriade.

30-39 år Kontrollbesiktning var 24:e månad

-29 år Kontrollbesiktning senast 14 månader efter senaste godkända besiktning.

A-Traktor

Äldre än 50 år Inget krav på kontrollbesiktning. Detta gäller om fordonet varit godkänt senast 24 månader innan de nya reglerna trätt i kraft, det vill säga senast den 20 maj 2016.

Eftersom besiktningsperioderna är månadsvisa betyder det i praktiken även att fordon som blev godkända mellan den 2 och 19 maj 2016 också blir besiktningsbefriade.

30-49 år Kontrollbesiktning var 24:e månad 

-29 år Kontrollbesiktning var 24:e månad

EPA-traktor

Äldre än 50år Inget krav på kontrollbesiktning. Detta gäller om fordonet varit godkänt senast 24 månader innan de nya reglerna trätt i kraft, det vill säga senast den 20 maj 2016.

Eftersom besiktningsperioderna är månadsvisa betyder det i praktiken även att fordon som blev godkända mellan den 2 och 19 maj 2016 också blir besiktningsbefriade.

-49 år Kontrollbesiktning var 24:e månad

Släpvagnar/husvagnar med totalvikt under 3 500 kilo

Äldre än 50 år Inget krav på kontrollbesiktning. Detta gäller om fordonet varit godkänt senast 24 månader innan de nya reglerna trätt i kraft, det vill säga senast den 20 maj 2016.

Eftersom besiktningsperioderna är månadsvisa betyder det i praktiken även att fordon som blev godkända mellan den 2 och 19 maj 2016 också blir besiktningsbefriade.

-49 år Kontrollbesiktning var 24:e månad

Lastbilar/bussar/övriga tunga fordon

Äldre än 50 år Förutsatt att fordonet inte används i yrkesmässig trafik finns inget krav på kontrollbesiktning. Detta gäller om fordonet varit godkänt senast 24 månader innan de nya reglerna trätt i kraft, det vill säga senast den 20 maj 2016.

Eftersom besiktningsperioderna är månadsvisa betyder det i praktiken även att fordon som blev godkända mellan den 2 och 19 maj 2016 också blir besiktningsbefriade.

-49 år Kontrollbesiktning senast 12 månader efter senaste godkända besiktning

Traktorer

Jordbrukstraktorer (traktor klass II) behöver inte kontrollbesiktas.

Fordon i yrkesmässig trafik

Kontrollbesiktning senast 12 månader efter senaste godkända besiktning 

Tunga fordon i yrkesmässig trafik

Kontrollbesiktning senast 12 månader efter senaste godkända besiktning 

Tävlingsfordon

Tävlingsfordon undantas från kravet på kontrollbesiktning för fordon med orangea registreringsskyltar. Det innebär även att tävlingsregistrerade motorcyklar gäller att de inte får brukas på allmän väg annat än till och från tävling, och i samband med tävling (transportsträckor), eller träning. För tävlingsregistrerade rallybil gäller att den endast får brukas på allmän väg under transportsträckor (från och till start och mål, mellan specialsträckor och till och från parc fermé) under en tävling.

Amatörbyggt fordon

Amatörbyggda fordon som tekniskt och utseendemässigt efterliknar fordon som är undantagna från kontrollbesiktning tack vare ålder (50 år gamla bilar och 40 år gamla motorcyklar) samt sällan eller aldrig används i trafik, undantas från kontrollbesiktning. Förutsättningen är att de genomför en registreringsbesiktning för att kontrollera att fordonet är just amatörbyggt.

De nya besiktningsreglerna finns i sin helhet på Transportstyrelsens hemsida.

Länkar: Föreskrifter i nummerordning

Nya besiktningsregler den 20 maj 2018

Sprid gärna kunskapen vidare genom att trycka på Facebookknappen nedan – då delas denna artikel på din Facebookssidas tidslinje.

Scroll to Top