Hissad Formel 1

Redan i augusti 2016 beslutade kommunfullmäktige att en ny tätortssymbol för Anderstorp skulle tas fram. Uppdraget att tillverka en kopia av en Formel 1-bil gick till ingen mindre än Magnus Ahlqvist på Motorima som byggde ihop en Lotus 72 i samma John Player Special-lackering som Ronnie Peterson körde i Sveriges Grand Prix 1973.

Sedan i början av juni i år finns Lotusen upphissad vid den västra infarten mot Anderstorp utmed riksväg 27, och symbolen invigdes i slutet av juni. Merpassande symbol än så här kan Anderstorp knappast ha.

Länk: Tätortssymbol Anderstorp

Scroll to Top