Jims mekarhörna artikelregister

NUMMER

RUBRIK

INNEHÅLL

1990 CM nr 09

MC-renovering, del 1

Royal Enfield 350 cc 1953. Demontering

1990 CM nr 10

MC-renovering, del 2

Royal Enfield 350 cc 1953. Ventilerna

1990 CM nr 11

MC-renovering, del 3

Royal Enfield 350 cc 1953. Kolv och cylinder

1990 CM nr 12

MC-renovering, del 4

Royal Enfield 350 cc 1953. Vevaxeln

1991 CM nr 1-2

MC-renovering, del 5

Royal Enfield 350 cc 1953. Oljepumpen

1991 CM nr 03

MC-renovering, del 6

Royal Enfield 350 cc 1953. Montering

1991 CM nr 04

MC-renovering, del 7

Royal Enfield 350 cc 1953. Inkörning

1991 CM nr 07

Aluminiumlödning

Reparation av aluminiumdelar

1991 CM nr 10

Parallelltwinmotorn

Parallelltwinnens arbetssätt

1992 CM nr 03

Plus eller minusjord?

Ändring av strömrikting i Lucasgeneratorer

1992 CM nr 04

Drivkedjan:kapning och skötsel

Underhåll och justering av drivkedjan

1992 CM nr 06

Förgasargenomgång

Rengöring och justering av förgasaren

1992 CM nr 07

Generatorservice

Genomgång av en Lucasgenerator

1992 CM nr 08

Ventiljustering

Hur man justerar ventiler. Tips & trix

1992 CM nr 11

Tändningsinställning

Tändningen -teori och praktik

1992 CM nr 12

Att ekra ett hjul

Uppekring av ett H-D hjul -teori & praktik

1993 CM nr 02

Tändstiftet

Tändstiftets funktion och arbetssätt

1993 CM nr 06

Blyackumulatorn

Blybatteriets funktion och skötsel

1993 CM nr 11

Mekartips

Knacka packningar, igensvetsning av hål mm

1994 CM nr 04

Haverier

Orsaker och förebyggande av haverier

1994 CM nr 05

Elkablar

Beräkning av kabelns area

1994 CM nr 12

Modifierat tändsystem

Ombyggnad från elektroniskt till brytarspetsar

1995 CM nr 01

Modifierat tändsystem

Konstruktion av generator till föregående tändsystem

1995 CM nr 03

Oljefilter

Oljefiltrets funktion och placering

1995 CM nr 05

Kontaktproblem

Förebyggande av elfel

1995 CM nr 07

Vajernipplar

Lödning av vajernipplar

1995 CM nr 09

Oljekylare

Tillverkning av en oljekylare

1995 CM nr 10

Laddningstillsats för mc-batterier

Tillverkning av en tillsats för laddning

1995 CM nr 12

Universalinstrumentet

Olika mätningar med ett universalinstrument

1996 CM nr 01

Teknikhistoria

Ny teknik är gammal

1996 CM nr 02

Fyndet i ladan

Norton Atlas som stått stilla i 17 år

1996 CM nr 03

Projekt Norton Atlas, del 1

Ventiler

1996 CM nr 05

Projekt Norton Atlas, del 2

Cylinder och vevhus

1996 CM nr 06

Projekt Norton Atlas, del 3

Växellådan samt slutmontering

1996 CM nr 07

Motorcykelns styrgeometri

Framgaffelns inverkan på köregenskaperna

1996 CM nr 08

Cylinderborrning

Hur det går till vid cylinderborrning

1996 CM nr 09

Elsanering

Upprensning av ett elsystem

1996 CM nr 10

Renovera din oljepump

Genomgång av en oljepump till en Norton

1996 CM nr 11

Trefaslikriktare

Tillverkning av en trefaslikriktare

1996 CM nr 12

Vad är en tum?

Översättning av måttenheter

1997 CM nr 01

Sotning av tvåtaktare

Rengöringstips

1997 CM nr 02

FM-konvertering

FM-tillsats för äldre radioapparater

1997 CM nr 03

Ekonomitrimning

Bränsleluftsblandningens sammansättning

1997 CM nr 04

Fordonskemi

Kemikaliers användningsområden

1997 CM nr 05

Korrosion

Uppkomst och förebyggande av korrosion

1997 CM nr 06

Rent hus i vevaxeln

Invändig rengöring av vevaxlar

1997 CM nr 07

Gänglagning

Reparation av trasiga gängor

1997 CM nr 08

En skruv lös?

Åtdragningsmoment och skruvlåsning

1997 CM nr 09

Röksignaler?

Byte av ventilstyrningar

1997 CM nr 10

Täta läckan

Förebyggande av läckage

1997 CM nr 11

Kopplingen

Översyn av kopplingen

1997 CM nr 12

Vinterpyssel

Åtgärder på motorcykeln under vinterhalvåret

1998 CM nr 01

Små löjliga fel

Irriterande, men ofarliga fel

1998 CM nr 02

Stopp och belägg!

Service av bromsarna

1998 CM nr 03

Lager och tätningar

Beskrivning av lagers och tätningars funktion

1998 CM nr 04

Rena smörjan!

Hur man håller oljan ren

1998 CM nr 05

Sandstorm

Blästring -Tillvägagångssätt och redskap

1998 CM nr 06

Metallpolering

Hur man polerar olika metaller

1998 CM nr 07

Hjulekring

Uppekring av ett hjul till en 150cc Svalan.

1998 CM nr 08

Svarvning av bromstrummor

Olika sätt att svarva bromstrummor

1998 CM nr 09

JB-renovering Del 1

Demontering av JB 150cc motorn

1998 CM nr 10

JB-renovering Del 2

Växellådan

1998 CM nr 11

JB-renovering Del 3

Vevaxeln

1998 CM nr 12

JB-renovering Del 4

Kopplingen

1999 CM nr 01

JB-renovering Del 5

Montering av motorn

1999 CM nr 02

Packnings-knackning

Tillverkning av packningar

1999 CM nr 03

Tankrengöring

Rengöring av en motorcykeltank

1999 CM nr 04

Vevaxelbalansering

Teorin om vevaxelbalansering

1999 CM nr 05

Remdrift?

Montering av en tandremstransmission

1999 CM nr 06

My-sjukan

Precision till överdrift

1999 CM nr 07

Fixa repan

Montering av stålhylsa på sliten axeltapp

1999 CM nr 08

Bygg ett eget blästerskåp

Tillverkning av ett litet billigt blästerskåp

1999 CM nr 09

Skinnad?

Omklädning av en sadel

1999 CM nr 10

Praktiska produkter

Bra-att-ha saker när man mekar

1999 CM nr 11

Projekt Svalan, del 1.

Demontering av ramen samt lackering

1999 CM nr 12

Projekt Svalan, del 2.

Upputsning av smådetaljer

2000 CM nr 01

Projekt Svalan, del 3.

Montering samt totalkostnad

2000 CM nr 02

Full fräs med svetsen!

Migsvetsning

2000 CM nr 03

Borra bättre!

Borrslipning, borrteori, varvtal och diametrar

2000 CM nr 04

Handverktyg

Slipning av verktyg samt olika skruvspår

2000 CM nr 05

Läsarnas hörna

Diverse läsartips

2000 CM nr 06

Marknadsmått

Olika måttreferenser när skjutmåttet är glömt

2000 CM nr 07

Gått på en nit?

Nitningens ädla konst

2000 CM nr 08

Dunderhoning

Honing av en cylinder

2000 CM nr 09

Bränt vare här!

Alternavtivt tändsystem för Mc och moped

2000 CM nr 10

Mjuklödning

Lödteknik vid mjuklödning

2000 CM nr 11

Gängsallad…

Reparation av en tändstiftsgänga

2000 CM nr 12

Första förband

Skruvar & muttrars funktion

2001 CM nr 01

Rikta riktigt skev fälg

Uppriktning av en skev mopedfälg

2001 CM nr 02

Blanda och ge

Tvåtaktsoljors blanbarhet testas

2001 CM nr 03

Lossa kolven!

Fastrostade kolvar lossas med fettsprutan

2001 CM nr 04

Specialare

Enkla specialvektyg vid motorarbeten

2001 CM nr 05

Gör Ditt eget kedjeskydd

Tillverkning av ett kedjeskydd till en moped

2001 CM nr 06

Säker i garaget

Förebyggande av tillbud i garaget

2001 CM nr 07

Full rulle!

Reparation och justering av hjullager

2001 CM nr 08

Tappat gnistan?

Montering av elektroniskt tändsystem

2001 CM nr 09

Projekt Monarpeden, del 1

Reparation av motorn

2001 CM nr 10

Projekt Monarpeden, del 2

Tankrengöring, tändsystem & bromsservice

2001 CM nr 11

Projekt Monarpeden, del 3

Putsning och färdigställande

2001 CM nr 12

Lättrostat?

Test av hålrumsvätskor

2002 CM nr 01

Fixa flottören

Reparation av otäta flottörnålar

2002 CM nr 02

Byte av vevstakslager

Renovering av vevlager till en tvåtaktare

2002 CM nr 03

Varde ljus!

Förbättra lyset på moppen och hojen

2002 CM nr 04

Garagepolare

Elverktygen du måste ha

2002 CM nr 05

Plockepinn

Redovisning av ogängade fästelement

2002 CM nr 06

Mystiska spolen

Bakljusspolens funktion på mopeder

2002 CM nr 07

Hjulpyssel

Magneternas funktion i svänghjulet

2002 CM nr 08

Projekt Vespa, del 1

Service av en Vespa GS 150 från 1961

2002 CM nr 09

Projekt Vespa, del 2

Service av en Vespa GS 150 från 1961

2002 CM nr 10

Svetstips

Diverse småtips vid svetsarbeten

2002 CM nr 11

Byte av ännu ett vevstakslager

Renovering av vevlager till en fyrtaktare

2002 CM nr 12

Magnetisören, del 1

Tillverkning av en magnetiseringsapparat

2003 CM nr 01

Magnetisören, del 2

Tillverkning av en magnetiseringsapparat

2003 CM nr 02

Stöd i tillvaron

Montering av tillsats för centralstöd

2003 CM nr 03

Vilken smörja?

Liten guide i val av smörjmedel

2003 CM nr 04

Projekt Norman, del 1

Demontering av motorn

2003 CM nr 05

Projekt Norman, del 2

Demontering av växellådan

2003 CM nr 06

Projekt Norman, del 3

Service och reparation av chassiet

2003 CM nr 07

Avrostning

Borttagning av rost med soda och elström

2003 CM nr 08

Bygg din egen tändspoleprovare

Tillverkning av en enkel tändspoleprovare

2003 CM nr 09

Projekt NV, del 1

Demontering av motorn

2003 CM nr 10

Projekt NV, del 2

Demontering av växellådan

2003 CM nr11

Projekt NV, del 3

Montering av motor och växellåda

2003 CM nr 12

Projekt NV, del 4

Reparationer på chassiet

2004 CM nr 01

Projekt NV, del 5

Justeringer och provkörning

2004 CM nr 02

Motormätning

Skjutmåttet, mikrometern, indikatorklockan

2004 CM nr 03

Löda aluminium

Beskrivning av aluminiumlödning

2004 CM nr 04

Olja – inte bara kladd

Oljans funktion i ett lager

2004 CM nr 05

Nödlösningar

Tipsen som tar dig hem vid haverier

2004 CM nr 06

Rädda gängan!

Reparation av utvändiga gängor

2004 CM nr 07

Trasiga saker

Haverier och dess orsaker

2004 CM nr 08

Lackskolan, del 1

Bestämmande av kulör, randning mm.

2004 CM nr 09

Lackskolan, del 2

Rikting och tennspackling av bucklor

2004 CM nr 10

Lackskolan, del 3

Finspackling och färgsprutans funktion

2004 CM nr 11

Lackskolan, del 4

Grundlackering och våtslipning

2004 CM nr 12

Lackskolan, del 5

Lackering, samt randning och klarlack

2005 CM nr 01

Gummilagning

Reparation av gummidetaljer

2005 CM nr 02

Borra i svarven

Borrning av cylindrar i en svarv

2005 CM nr 03

Rätt inställning

Inställning av svänghjulsmagneter

2005 CM nr 04

Gör dina egna avdragare

Tillverkning av diverse avdragare i svarven

2005 CM nr 05

Mät din motor

Uppmätning av slagvolym, utväxling mm.

2005 CM nr 06

Motorkonservering

Hur man skyddar motordelar från rost

2005 CM nr 07

Serva generatorn!

Renovering och service på en likströmsgenerator

2005 CM nr 08

Tillverka trotteln själv.

Tillverkning av trottel i svarven

2005 CM nr 09

Garageharmoni

Hur man får arbetet i garaget att fungera bättre

2005 CM nr 10

Kärv tillvaro

Lossa fastrostade skruvar och muttrar

2005 CM nr 11

Bygg din egen motortvätt

Konvertering av diskmaskin till motordelstvätt

2005 CM nr 12

Fixa flänsen!

Reparation av gjutjärnscylindrar

2006 CM nr 01

Bussiga bussningar

Tillverkning av lagerbussningar

2006 CM nr 02

Håll måttet!

Allmänna tips vid olika mätningar

2006 CM nr 03

Fullt tryck i garaget

Dragning av tryckluftsrör i garaget

2006 CM nr 04

Hitta felet

Felsökning på motorer

2006 CM nr 05

Bygg ett eget plåtbockningsverktyg

Konstruktion av ett enkelt plåtbockningsverktyg

2006 CM nr 06

Motorskolan, del 1

Förbränningsmotorns verkningssätt-förgasaren

2006 CM nr 07

Motorskolan, del 2

Förbränningsmotorns verkningssätt-arb.takter

2006 CM nr 08

Motorskolan, del 3

Förbränningsmotorns verkningssätt-tändning

2006 CM nr 09

Motorskolan, del 4

Förbränningsmotorns verkningssätt-maskinelem.

2006 CM nr 10

Korka Upp!

Renovering av kopplingslamell

2006 CM nr 11

Korka igen!

Täta läckande bensinkranar

2006 CM nr 12

Hjuletider

Hur man får däcket av fälgen

2007 CM nr 01

Bygg din egen kedjetvätt.

Tvättmaskin för kedjor med torkarmotor

2007 CM nr 02

Fåntratt?

Mallning och tillverkning av plåttkonor

2007 CM nr 03

Bygg ljuddämparen själv

Tillverkning av moped och mc-ljuddämpare

2007 CM nr 04

Fota objektet

Hur och vad man fotograferar vid renovering

2007 CM nr 05

Fixa fjädern!

Ge trötta fjädrar spänsten åter.

2007 CM nr 06

Spelrum

Hur man shimsar in axlar

2007 CM nr 07

Vill du ha ett handtag, del 1

Tillverkning av ett koppling/bromshandtag i plåt

2007 CM nr 08

Vill du ha ett handtag, del 2

Tillverkning av ett koppling/bromshandtag i plåt

2007 CM nr 09

Förnickla själv

Hur man förnicklar hemma i garaget

2007 CM nr 10

Sprit i tankarna?

Vi provar E85 i tvåtaktare

2007 CM nr 11

Spackla med koppar!

Vi förkopprar och polerar metalldetaljer

2007 CM nr 12

Vajert!

Dragning av vajrar och sladdar på tvåhjulingar

2008 CM nr 01

Tändstift

Vi lägger tändstiftet under luppen

2008 CM nr 02

Mät upp dina magneter

Vi bygger mätapparaten Magneta

2008 CM nr 03

Mer sprutt i magneten!

Hur man magnetiserar om en tändmagnet

2008 CM nr 04

Tio sätt att låsa en mutter

Olika låsningsmetoder på skruvförband

2008 CM nr 05

Specialverktyg

Vi bygger och modifierar verktyg

2008 CM nr 06

Skär med ström!

Vi testar en plasmaskärare

2008 CM nr 07

Vilka verktyg?

De nödvändigaste verktygen till hemmaverkstaden

2008 CM nr 08

Vilka skruvar?

Ett basutbud av skruvar till hemmaverkstaden

2008 CM nr 09

Lysande tider!

Vi bygger en spänningsregulator för mopeder

2008 CM nr 10

Nya tider!

Vi bygger diodlampor till moppen/hojen

2008 CM nr 11

Bygg din egen flödesprovare

En provningsapparat för förgasarmunstycken

2008 CM nr 12

Detektiv i motorns inre

Hur man listar ut var alla delar ska sitta

2009 CM nr 01

Bygg ditt eget blästerskåp

Vi bygger ett blästerskåp av en plasttunna

2009 CM nr 02

Måla motorn!

Rengöring och lackering av motorblock och kåpor

2009 CM nr 03

Täta toppen

Olika metoder att plana topplock

2009 CM nr 04

Ta tempen

Vi mäter temperaturer på motordelar

2009 CM nr 05

Ställ tändningen med stroboskop

Ställ tändningen på tvåtaktare med stroboskop

2009 CM nr 06

Tvätta boken

Rengöring av smutsiga intruktionsböcker

2009 CM nr 07

Ventilrenovering, del 1

Demontering och kontroll av ventiler & styrningar

2009 CM nr 08

Ventilrenovering, del 2

Fräsning av säten och slipning av ventiler

2009 CM nr 09

Vilken kedja?

Vi reder ut kedjedimensionerna

2009 CM nr 10

Rikta styret

Hur man riktar ett krokigt styre

2009 CM nr 11

Godsägare – se upp!

Hur man undviker att skada aluminuimdetaljer

2009 CM nr 12

Löd med zink

Aluminiumlödning med ren zink

2010 CM nr 01

Byt gängan!

Olika gänginsatser för skadade tändstiftshål

2010 CM nr 02

Svetsa bättre!

Olika tips för starkare svetsfogar

2010 CM nr 03

Säkra vajrar!

Tillverkning och montering av vajernipplar

2010 CM nr 04

Starthjälp!

Enkla tips för att få igång sin tvåhjuling

2010 CM nr 05

Tvättmaskinskampen

Test av olika rengöringsmetoder för motordelar

2010 CM nr 06

Krymp kolven!

Hur man svarvar ner en kolv till rätt mått

2010 CM nr 07

Kedjeklämman

Smart verktyg för kedjemontering

2010 CM nr 08

Bygg en vevaxelpress

Hur man bygger en press för vevaxeldemontering

2010 CM nr 09

Nollad? Del 1

Konstruktion av verktyg för tändningsinställng

2010 CM nr 10

Nollad? Del 2

Hur man använder verktyget och en gradskiva

2010 CM nr 11

Håltimme!

Bygg ett stansverktyg på under en timme

2010 CM nr 12

Laga lampan

Vi förbättrar en Stensholm framlampa

2011 CM nr 01

Laga baklampan

Vi renoverar en baklampa

2011 CM nr 02

Ladda med solen!

Hur man underhållsladdar batterier med solceller

2011 CM nr 03

Ställ tändningen med hörseln

Hur man ställer tändningen med hörlurar

2011 CM nr 04

Goda råd

Marsipan och tomflaskor i verkstaden

2011 CM nr 05

Fila rakt & limma starkt

Vi bygger ett stöd för filen och limmar smältlim

2011 CM nr 06

Mät flottörhusnivån!

Hur man mäter nivån med en genomskinlig slang

2011 CM nr 07

Bygg en leakdownmätare

En läckagemätare av delar från skrotlådan

2011 CM nr 08

Kör tvåtaktaren utan olja!

Vi testar Triboron tvåtaktsvätska

2011 CM nr 09

Fixa bromsarna, del 1

Svarvning av bromstrummor

2011 CM nr 10

Fixa bromsarna, del 1

Limning av nya belägg och justering

2011 CM nr 11

Skadliga bränslen?

Vi testar E-10

2011 CM nr 12

Koll på kolvrigar

Vi synar kolvringarna i sömmarna

2012 CM nr 01

Nyttoverktyg

Enkla, men nödvändiga saker i verkstaden

2012 CM nr 02

(F)elsökning

Vi letar fel i elsystem

2012 CM nr 03

Bränslebrist?

Vi felsöker i bränslesystemet

2012 CM nr 04

Tappat greppet?

Hur man får fäste i muttrar och skruvar

2012 CM nr 05

Bygg en balanseringsapparat

En balanseringsapparat för vevaxlar och hjul

2012 CM nr 06

Balansera vevaxeln

Hur man balanserar en vevaxel (encylindrig)

2012 CM nr 07

Lagerskadad

Hur man bygger om hjullager

2012 CM nr 08

Sotis?

Olika sätt att sota ur avgassystem

2012 CM nr 09

Byt gaffeltätningar

Hur man byter tätningarna i en teleskopgaffel

2012 CM nr 10

Värmeslag?

Vi tar mått och temp på motordelar

2012 CM nr 11

Bygg solfångare av ölburkar 1

Konstruktion av delarna till solfågaren

2012 CM nr 12

Bygg solfångare av ölburkar 2

Montering och justering av solfångaren

2013 CM nr 01

Bygg en elbackspegel

Hur man tillverkar en elbackspegel till veteranen

2013 CM nr 02

Bygg en tankrengöringsmaskin

Enkel rengöringsmaskin av ett cykelhjul

2013 CM nr 03

Trumla hemma!

Vi bygger en trumlingsmaskin

2013 CM nr 04

Rent med magnet

Magneter som håller rent i olika vätskor

2013 CM nr 05

Radioavstörning

Hur man avstör bilen för tyst mottagning

2013 CM nr 06

Länge leve skrotlådan!

Vi bygger precisionsverktyg av skrot

2013 CM nr 07

Hårdlödning

Olika metoder och lod till hårdlödning

2013 CM nr 08

Borrbastarder

Andra användningsområden för borrar

2013 CM nr 09

Tänt var det här

Undvik olyckor med gassvetsen

2013 CM nr 10

Gör ett lyft i verkstaden

Olika lyfthjälpmedel för tvåhjulingar

2013 CM nr 11

Rätt sak på fel plats!

Vi använder saker till alternativa områden

2013 CM nr 12

Gängproblem

Hur man fixar till skadade gängor på axeltappar

2014 CM nr 01

Varsågod och skölj!

Bygg en apparat som sköljer botten på tråget

2014 CM nr 02

Serva dina trotjänare!

Service av garagets elverktyg

2014 CM nr 03

Väck med vecken!

Bygg en enkel rörbockningsapparat

2014 CM nr 04

Felsök generatorn Del 1

Felsökning på likströmsgenerator

2014 CM nr 05

Felsök generatorn Del 2

Felsökning på växelströmsgenerator

2014 CM nr 06

Hur tjock är en lamell?

Hur man tar reda på rätt lamelltjocklek

2014 CM nr 07

Enklaste tändspoleprovaren?

Hembyggd provare av bilfördelare

2014 CM nr 08

Skydda dig mot branden Del 1

Brandvarnare

2014 CM nr 09

Skydda dig mot branden Del 2

Brandsläckningsutrustning

2014 CM nr 10

Stoppa tjuven!

Inbrottsskydd och larm

2014 CM nr 11

Vart tog gnistan vägen?

Vad som händer med gnistan under tryck

2014 CM nr 12

Låt stå?

Vad händer när veteranfordon står stilla länge

2015 CM nr 01

Lufta själv

Bygg ett enkelt bromsluftningsverktyg för

2015 CM nr 02

Högt spel

Vi kollar lagerspel vid olika temperaturer

2015 CM nr 03

Luriga fjädrar

Tillverkning av fjädrar av saker man redan har

2015 CM nr 04

Grillsäsong

Kontroll av tändningsdetaljer vid hög temperatur

2015 CM nr 05

Halvfabrikat

Modifiering av handverktyg

2015 CM nr 06

Tappat svänghjulet?

Inslipning av vevaxelns kona

2015 CM nr 07

Svarva bromsbackar

Inpassning av backar till bromstrumma

2015 CM nr 08

Rädda kolven, del 1

Reparation av slitet kolvbultshål

2015 CM nr 09

Rädda kolven, del 2

Reparation av slitet kolvbultshål

2015 CM nr 10

Elförzinka i köket

Elförzinkning med hjälp av skafferiet

2015 CM nr 11

Tappra tappar

Rensa ut- och invändiga gängor med en tapp

2015 CM nr 12

Leta på loppisen Loppisfynden som gör nytta i verkstaden

2016 CM nr 01

Avkroma hemma! Avkromning med syra och ström

2016 CM nr 02

Snålhet & vishet Lågprisverktygen du inte behöver
2016 CM nr 03 LED-lampor i veteranen del 1 Presentation och montering av LED i äldre mc
2016 CM nr 04 LED-lampor i veteranen del 2 Montering och test av LED i äldre mc
2016 CM nr 05 Mitt i prick! Så får man borrhålet dit man vill
2016 CM nr 06 Kilspår i svarven Hur man gör kilspår med svarv eller pelarborr
2016 CM nr 07 Mätverktygen mitt ibland oss Hur man tillverkar blad- och trådmått
2016 CM nr 08 Provtryckta packboxar Packboxar provtrycks från två håll
2016 CM nr 09 Rakt ner i hålet! Monteringsverktyg för säker montering av lager
2016 CM nr 10 Bort med repan del 1 Polering av repiga plastytor
2016 CM nr 11 Bort med repan del 2 Polering av repiga glasytor
2016 CM nr 12  Bygg din egen slurpare!  En lättbygg pump som suger det mesta
2017 CM nr 01 Bygg ditt eget mammutrör En sug som drivs med tryckluft och suger allt
2017 CM nr 02 Inget att hänga upp sig på? Vi testar motoroljors vidhäftning.
2017 CM nr 03 Friskt kopplat, hälften brunnet Hur hög ström tål en kabel?
2017 CM nr 04  Rent hus i förgasaren!  Olika sätt att rengöra en förgasare.
2017 CM nr 05 Shake it, baby!  Hemmagjord apparat som rengör med vibrationer
2017 CM nr 06  Skära runt i glas.  Hur man skär ut runda skivor i planglas.
2017 CM nr 07  Sant eller falskt?  Tar Coca-Cola bort rost? Vi testar gamla myter
2017 CM nr 08  Skadliga bränslen – uppföljningen  Vi kollar hur o-ringarna mår efter 6 år i bränsle
2017 CM nr 09  Så härdar du fjäderstål  Vi beskriver härdmetoder samt anlöpning
2017 CM nr 10  Bort med kolven!  Hur man löser upp en fastrostad kolv med soda
2017 CM nr 11  Bra eller dåligt?  Vi kollar upp tekniska tips från förr
2017 CM nr 12 Brytarlöst på mopeden?  Test av elektronisk tändspole utan brytare
2018 CM nr 01  Surt sade räven  Nyttiga ändamål för syror
2018 CM nr 02  Hur länge håller motorn?  Vad tar slut och hur lång tid har man kvar?
2018 CM nr 03  Skärpning!  Slipning och vässning av verktyg i garaget
2018 CM nr 04  Hur lång är en skruv?  Hur man bestämmer måttet på fästelement
2018 CM nr 05  Det Brasilianska gitarrtricket!  Hur man tar bort rost med saltvatten och ström
2018 CM nr 06  Det ska gå som smort!  Vi blandar smörjmedel som får nya egenskaper
2018 CM nr 07  Linda spolen själv!  Omlindning av belysnings- och matarspolar
2018 CM nr 08  Laga hastighetsmätardrivningen  Reparation av drivningen på tväväxlad sachs
2018 CM nr 09  Svänghjul på djupet  Analys av magneterna i svänghjul
2018 CM nr 10  Hålkälens betydelse  Hur en hålkäl kan förhindra axelbrott
2018 CM nr 11  Riktigt listigt!  Riktning av buckliga prydnadslister
2018 CM nr 12  Täta tanken  Lagning av bensintank med tennlödning
2019 CM nr 01  Ingen rädder för farbror Frost!  Hur man får moped och förare att klara kylan
2019 CM nr 02  Magnetmoppen  Magnetisk mopp för tappade saker
2019 CM nr 03  Ta det Varligt!  Mjuka hammare och dorn
2019 CM nr 04  Bygg ett motorstativ  Ett universalstativ för flera motorer
2019 CM nr 05  Använd ditt motorstativ!  Olika användningsområden för ett motorstativ
 2019 CM nr 06  Alkylatbensin & gummi  Hur påverkas gummi av alkylatbensin?
 2019 CM nr 07  Löd utan bly  Test av blyfritt lödtenn
2019 CM nr 08 Snygga till skruven! Reparation av skadade gängor
2019 CM nr 09 Lägg rabarber på rosten! Rabarber som rostlösare
2019 CM nr 10 Bevara burken! Hur man förvarar sprejburkar
2019 CM nr 11 Fixa låset! Hur man anpassar lås till nyckel och omvänt
2019 CM nr 12 Betvinga bucklan Bygg ett verktyg för riktning av bensintankar
 2020 CM nr 01  Ställa tändningen med vevaxelgrader  Hur man fixar förtändningen med måttband
 2020 CM nr 02  Spännande fjädrar  Vi reder ut fjädrarnas spänning och kraft
2020 CM nr 03  Torrt & klistrigt  Superlim och torkmedel – tips & Trix
2020 CM nr 04  Vatten i oljan  Kan man få ut vattnet ur växellådsoljan?
2020 CM nr 05  Dammbesök?  Vi bygger en cyklonrenare till dammsugaren
2020 CM nr 06  Laga gängan, del 1  Zinklödning av aluminiumgänga
2020 CM nr 07  Laga gängan, del 2  Montering av stålinsats i aluminiumgods
2020 CM nr 08  Hur fort kör du egentligen?  Hur en hastighetsmätare fungerar/arbetar
2020 CM nr 09  Blästra med soda  Vi testar sodablästring & bygger blästerbox
2020 CM nr 10  Serva hastighetsmätaren  Byte och tillverkning av glas/fixa krokig visare
2020 CM nr 11  Bumpa-Bärra  Verktyget som riktar ljuddämpare inifrån
2020 CM nr 12  Glömda smörjställen  Smörjställen på fordon som ofta glöms bort
 2021 CM  nr 01  Hörnan utgick (tekniskt missöde…)  
 2021 CM  nr 02  Ladda luren – med mopeden!  Byggbeskrivning till spänningsdubblare
 2021 CM nr 03  Raka rör!  Hur man riktar bucklor i kröken.
 2021 CM nr 03  Reparation av mätardrivning  Enkel åtgärd för att fixa sliten mätardrivning
 2021 CM nr 04  Dela snällt  Skonsam metod för att dela på vrånga motorer
2021 CM nr 05  Snälla borstar – och elaka  Hur man ändrar  stålborstars egenskaper
2021 CM nr 06  Tillverka kupat glad (i plast)  Hur man gör kupade mätarglas av plexiglas
2021 CM nr 07  Polera kanalerna – myt eller muskler 1  Vi testar 50-talets mesta trimtips. Del 1
2021 CM nr 08  Polera kanalerna – myt eller muskler 2 Vi testar 50-talets mesta trimtips. Del 2
 2021 CM  nr 09  Måla glaset  Hur man färglägger blekta lyktglas
 2021 CM  nr 10 Hett under huven? Del 1  När kokar bränslet – vi har testat!
 2021 CM nr 11 Hett under huven? Del 2  Hur man förebygger ånglås.
 2021 CM nr 12  Bästa oljan?  Vi testar olika motoroljor vid olika temperaturer
     
2022 CM nr 01Använd gummi!Gummi som ljuddämpare i karosser och kåpor
2022 CM nr 02Fattigmans stroboskopAlternativa tändningsinställningsmetoder
2022 CM nr 03Täta kranenTillverkning av korkhylsor till bensinkranar
2022 CM nr 04Spola kröken!Hur man riktar krökta saker
2022 CM nr 05Tricksen som underlättarEnkla tricks som gör livet lättare i verkstaden
2022 CM nr 06Krom eller rostfritt?Högglanspolering av rostfritt stål
2022 CM nr 07Kapa vajern själv!Hur man kortar av hastighetsmätarvajrar
2022 CM nr 08Pressa plåten!Formpressning av tunnplåt
2022 CM nr 09Läsarnas hörna (2)Läsarna bidrar med fiffiga tips
2022 CM nr 10Fixa Flintan!Hur man kurerar hoppande växlar
2022 CM nr 11Krasch, bom, pang!Vad som kan få bromsar att låsa sig plötsligt
2022 CM nr 12AirbrushBeskrivning över hur en Airbrushspruta fungerar
2023 CM nr 01Svetsa bensintankHur man undviker olyckor vid svetsning av tankar
2023 CM nr 02BrytarkontakterÄr de egentligen så opålitliga? Vi kollar!

2023 CM nr 03KondensatornVi tittar närmar på kondensatorn i tändsystem
2023 CM nr 04TändspolenVi tittar närmar på tändspolen i tändsystem
2023 CM nr 05Ny kolv till JB 150, del 1JB 150 cc får en Rotax snöskoterkolv, del 1
2023 CM nr 06Ny kolv till JB 150, del 2JB 150 cc får en Rotax snöskoterkolv, del 1
2023 CM nr 07Avrosta tanken med elektrolysUr man använder elektrolys inne i en bensintank
2023 CM nr 08Släpp skruvarne loss!Hur man lossar bergfasta skruvar och muttrar
2023 CM nr 09Fodra cylindern, del 1ILO-foder i Zündappcylinder, del 1
2023 CM nr 10Fodra cylindern, del 2ILO-foder i Zündappcylinder, del 2
2023 CM nr 11
Dämpa vibrationernaHur vibrationsdämpare fungerar
2023 CM nr 12Visst kan man löda i Sachsmotorn!Zinklödning av Sachs magnesiumlegeringar
2024 CM nr 01Brott lönar sig inteHur brott på olika delar uppstår och hur man undviker det
2024 CM nr 02Sunda vätskorVätskor som är bra när man mekar och rengör
2024 CM nr 03Kalibrera & nollställ hastighetsmätarenHur man kalibrerar och nollställer en mekanisk mätare
2024 CM nr 04Gör inte så här!Gör inte samma misstag som andra
2024 CM nr 05Byt vevstaken självHur man byter vevstake & lager på en tvåtaktsmotor
2024 CM nr 06AC/DCHur man bygger om mopeden från växelström till likström (för batteri och/eller LED-lampor)

Rulla till toppen