Nostalgi: Gengaständstickor

Under andra världskrigets bensinransonering dök gengasaggregaten upp som svampar ur jorden. Några av dem var Imbert, Hesselman och Bolinder som erbjöd dessa apparater vilka möjliggjorde att man kunde köra sitt fordon på ved istället för bensin.

Bensinmackarna ställde också om verksamheten och började sälja gengasved. Men det var fler som hängde på. Svenska tändsticksaktiebolaget startade tillverkning av gengaständstickor – tändstickor som brann både länge och intensivt för att det skulle ta eld i ”grytan”.

Scroll to Top