Etanol vs gummi – 7 dagar ute i luften

Då avslutar vi vårt enkla test av gummidetaljer som legat 28 dagar i E5 (95 oktan) respektive E85. Nu har detaljerna legat ute i fria luften i sju dagar. Vad har då hänt? Jo, samtliga har gått tillbaka till sina ursprungliga mått – utom den fyrkantiga cykelslangsbiten som faktiskt är mindre nu än innan vi började testet. Då var den 21 mm på ena sidan och efter en tid i E5 hade den ökat rejält i storlek.

Nu när den har legat i fria luften har den krympt ner till cirka 19 mm – alltså till 2 mm under ursprungsmåttet. Dessutom känns den mer ”läderartad” nu. Den andra cykelslangsbiten som legat i E85 känns lika mjuk som innan badet. Övriga detaljer har fått tillbaka de ursprungliga måtten på någon halvmillimeter när.

Men mått är en sak – hur är det med materialets struktur och styrka? Vi gjorde avslutningsvis dragprov på de två o-ringarna. En krok klämdes i skruvstycket och första o-ringen hakades tag i kroken. En fiskvåg som klarar 12 kilo krokades fast i o-ringen. Sen började vi dra…

Tanken var att observera fiskvågen för att se hur många kilo den stod på när en o-ring brast. Det visade sig att o-ringarna var väldigt starka efter allt de gått igenom. Vi drog så att fiskvågen bottnade utan att någon ring brast. I och med det kunde vi ju inte avgöra vilken o-ring som vara starkast.

Då gjorde vi  som så att vi krokade ihop bägge o-ringarna i varandra och sedan drog vi tills någon brast. Det var o-ringen som legat i E5 som brast. Men det säger ju inte mycket om HUR mycket starkare E85-ringen var – bara att.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att påverkan på gummit är betydligt större med 5 procent etanol än med 85 procent – eller om man vänder på det: ju mer bensin i bränslet, desto större påverkan på gummidetaljerna.

Jim Lundberg

 

Så här stora var detaljerna från början:

O-ringen: 38 mm (ytter)

Bensinslangen: 13 mm

Cykelslangen: 21 x 21 mm

 

Etanol vs gummi - 7 dagar ute i luften
Efter 28 dagar i bränslebadet och 7 dagar i fria luften gjorde vi ett dragprov på de båda o-ringarna. Tanken var att se när respektive ring brast, men en 12-kilos fiskvåg räckte inte till.
Etanol vs gummi - 7 dagar ute i luften
Plan B blev att koppla ihop de båda o-ringarna och sedan dra dem åt varsitt håll tills en av dem brast – precis som i uttrycket ”den svagaste länken i kedjan”. Vi fick dra väldigt hårt i de relativt klena o-ringarna innan någon brast och den som gav upp först var o-ringen som legat i E5 (95 oktan). Men denna typ av dragtest visar bara att en av o-ringarna var svagare än den andra – men inte hur mycket. Hur som helst så var det inte o-ringen som legat i E85 som brast.
Rulla till toppen