Hur registrerar man ett gammalt fordon?

Classic Motor skrev om ämnet redan för några år sedan, men frågan hur man registrerar ett gammalt fordon, vare sig det är ett marknadsfynd eller något som du själv ägt länge, förtjänar att upprepas – inte minst för våra nya läsare.

I det stora hela är förfarande sig likt men några förändringar har skett. Här intill hittar du några hållpunkter som kommer att underlätta registreringen.

Handla säkert
Kontrollera att det finns ett ram-eller chassinummer. Det är klokt att ringa till polisen (telefon 114 14) på plats och fråga om fordonet är anmält stulet.

Tänk på: Den gamla termen ”God tro” gäller inte längre, nu måste du som köpare försäkra dig om att det du köper inte är stulet.

Ställ frågor om varan:
Hur länge har säljaren haft fordonet?
Varför säljs det?

Be att få se:
Säljarens ID-kort och skriv upp namnet och personnumret
Originalkvitto

Upprätta:
Ordentligt kvitto som innehåller:
Säljarens namn, namnteckning och personnummer
Datum
Pris
Beskrivning av fordonet inklusive ramnummer

Tänk på: Ett kvitto är ett måste när man sedan ska gå vidare med registreringen av fordonet.

 

Checklista

Några generella punkter som du bör tänka på innan du renoverar ett fordon

-Ett fordon som har skrotats efter 1 juli 2007 kan inte återregistreras i Sverige.

-Ett importerat fordon kan inte registreras utan registreringshandling i original.

Tänk på: I original betyder att en kopia inte duger. En del missuppfattar ordet original och tror att det måste vara den registreringshandling som utfärdades fordonets tillverkningsår, men det går lika bra med en handling som är utfärdad senare. Andra tror att ett tillverkarintyg är detsamma som registreringshandling, men så är inte fallet.

-Ett fordon som tidigare har varit registrerat i Sverige också måste ha en registreringshandling. Om man inte har originalet kans man vända sig till Riks- eller Landsarkivet och söka upp en registreringshandling som arkivet vidimerar.

-Ett historiskt fordon ska vara i sitt ursprungliga skick.

 

När fordonet är i delar

1. Leta reda på chassinummer/registreringsnummer

2. Kolla med polisen att delarna inte är stulna. Transportstyrelsens fordonskundtjänst kan även hjälpa dig att få reda på viss fordonshistorik med hjälp av registreringsnumret och i vissa fall chassinumret

Tänk på: om avregistrering skett för länge sedan, före omkring år 2000, är dock fordonshistoriken väldigt begränsad.

3. Leta reda på en registreringshandling. Om säljaren inte har registerhandling kan du söka i Landsarkivet (äldre än från 1972) eller Riksarkivet (1972-1994), se till att du får en vidimerad kopia.

4. Ta kontakt med en besiktningsingenjör hos ett besiktningsföretag eller fordonstekniska enheten hos Transportstyrelsen för att avgöra om fordonet efter renoveringen kommer klassas som ”tidigare registrerat i Sverige”, ”uppstått/sammansatt” eller ”egentillverkad” och om det krävs ett enskilt godkännande.

 

När du har renoverat klart fordonet

 

Fordonet klassas som Tidigare registrerat i Sverige:

Har du har ett registreringsbevis?

Ja: Ansök om ursprungskontroll med orsaken ”tidigare registrerad i Sverige”.

1. Sänd in köpehandling

2. Registreringsbevis i original

3. Om registreringsbevis inte finns i original, sänd in vidimerad kopia från Riksarkivet/Landsarkivet

Nej: Ansök om ursprungskontroll. Ta reda på följande:

1. Leta reda på chassinummer på fordonet

2. Ta fotografier på fordonet i sin helhet, framifrån och bakifrån, på fordonets identitetsnummer (chassinummer/motornummer). Bifoga detta till din ansökan om ursprungskontroll.

3. Du måste kunna styrka att fordonet är 30 år eller äldre och att fordonet har varit i Sverige de senaste 20 åren. Bifoga detta till din ansökan om ursprungskontroll.  

4. Du måste visa för Transportstyrelsen att du gjort efterforskningar för att leta reda på ett registreringsbevis genom en skriftlig redogörelse.

5. Bifoga köpehandling till din ansökan om ursprungskontroll

Klassas fordonet som uppstått/sammansatt

Ansök om ursprungskontroll

1. Ta bilder på fordonet i sin helhet, framifrån och bakifrån, på fordonets identitetsnummer (chassinummer/motornummer). Bifoga detta till din ansökan

2. Du måste kunna styrka att fordonet är 30 år eller äldre och att fordonet har varit i Sverige de senaste 20 åren. Bifoga detta till din ansökan om ursprungskontroll.  

3. Bifoga köpehandling på vitala delar för fordonet(ram, motor, växellåda, chassi etc)

Klassas fordonet som Egentillverkat

Ansök om ursprungskontroll

1. Bifoga köpehandling på vitala delar för fordonet(ram, motor, växellåda, chassi etc)

2. Bifoga ett identitetsbevis från SFRO (Svenska Fordonsbyggares Riksorganisation) eller TESTA.

 

Avslutningsvis

Gör en registreringsbesiktning när du har renovera klart bilen. Bokning av registreringsbesiktning kan tidigast ske när ursprungskontrollen är godkänd.

Urspungskontrollens ärendenummer anges vid bokning.

Tänk på: Om ägarbyte sker efter godkänd ursprungskontroll men innan registreringsbesiktning kommer den nya ägaren att behöva ansöka om ursprungskontroll på nytt.

-Skaffa försäkring

-Skyltar och registreringshandlingar kommer per post

-Ta fordonet i trafik genom påställning (det kommer då också in i vägtrafikregistret).

Hur registrerar man ett gammalt fordon?
Kvitto såklart. Vad du köper, chassi/ramnummer och registreringsnummer ska självklart vara med liksom namn och personnummer på säljaren – och givetvis köpesumman.

Om du har en registreringsskylt till ditt fordon av den gamla typen med länsbokstäver kan du i nedanstående tabell se vart du ska höra av dig i respektive fall.

Några telefonnummer och hemsidesadresser som kan var till nytta:

 

Område                       Kontor                                          Telefon

A, AA, AB

Stockholms stad           Stockholms Stadsarkiv                   08-508 28 301

B, BA, BB

Stockholms län            Stockholms Stadsarkiv                   08-508 28 301

C

Uppsala län                  Landsarkivet i Uppsala                  010-476 84 00

D

Södermanlands län       Landsarkivet i Uppsala                   010-476 84 00

E, EA

Östergötlands län         Landsarkivet i Vadstena                 010-476 86 00

F, FA

Jönköpings län             Landsarkivet i Vadstena                 010-476 86 00

G

Kronobergs län            Landsarkivet i Vadstena                 010-476 86 00

H

Kalmar län                   Länsstyrelsen i Kalmar                   010 223 80 00

I

Gotlands län                 Landsarkivet i Visby                      010-476 88 00

K

Blekinge län                 Landsarkivet i Lund                       010-476 82 51

L, LA

Kristianstads län           Landsarkivet i Lund                       010-476 82 51

M, MA, MB

Malmöhus län              Landsarkivet i Lund                       010-476 82 51

N

Hallands län                 Landsarkivet i Lund                       010-476 82 51

O, OA, OB

Göteborgs och

Bohus län                     Länsstyrelsen Västra Götaland       010-224 40 00

P, PA

Älvsborgs län               Landsarkivet i Göteborg                 010-476 78 00

R

Skaraborgs län             Landsarkivet i Göteborg                 010-476 78 00

S, SA

Värmlands län              Region Värmland                           054-701 11 80

T, TA

Örebro län                    Landsarkivet i Uppsala                   010-476 84 00

U

Västmanlands län         Landsarkivet i Uppsala                   010-476 84 00

W, WA

Kopparbergs län           Landsarkivet i Uppsala                   010-476 84 00

X, XA

Gävleborgs län             Landsarkivet i Härnösand              010-476 80 00

Y

Västernorrlands län      Landsarkivet i Härnösand              010-476 80 00

Z, ZA

Jämtlands län               Landsarkivet i Östersund                010-476 89 00

AC

Västerbottens län          Landsarkivet i Härnösand              010-476 80 00

BD

Norrbottens län            Landsarkivet i Härnösand              010-476 80 00

 

Planen är att alla fordonsregister fram till och med 1972 ska digitaliseras. 

 

Hur registrerar man ett gammalt fordon?
Ibland är nummerskylten ganska sliten, men med lite detektivarbete brukar det lösa sig.

Här kommer också några webbadresser som man kan komma att behöva vid en registrering. (Du kan klicka på länkarna nedan så kommer du direkt dit)

Transportstyrelsen www.transportstyrelsen.se

Bilprovningen www.bilprovningen.se (Det finns en rad företag som utför registreringsbesiktningar – en komplett lista finns på Swedacs hemsida www.swedac.se)

SFRO (Svenska Fordonsbyggares Riksorganisation) www.sfro.com

Riksarkivet www.riksarkivet.se

MHRF (Motorhistoriska förbundet) www.mhrf.se

TESTA www.orgtesta.se

Hur registrerar man ett gammalt fordon?
Har du fått med fordonets gamla registreringsbevis underlättar det en hel del vid registrering.
Rulla till toppen