Signalhornet, tidningshuvud

Ur arkivet: Handledning i veteranbilsrenovering

Torsdag igen och vi kikar tillbaka till 1969. Då kunde man läsa en artikel med rubriken Liten handledning i veteranbilsrenovering med underrubriken För gröngölingar.

När ”fyndet” hemforslats bör det uppallas på torr plats, hjulen skall alltså gå fritt från golvet.

Tag därefter bort sätena eller resterna därav. Undersök sedan bilen noggrant samtidigt som rostlösande medel baddas på alla rostiga skruvar och muttrar.

Tag reda på och anteckna vilka delar som är skadade, som saknas eller som ej är original. Annonsera sedan i Signalhornet efter de delar Du behöver. Det kan ta tid att få fram delar, skriv därför snarast.

Vid lossandet av bultar och muttrar skall fasta nycklar med RÄTT dimension användas, det resulterar annars lätt i sönderslagna knogar, prova själv. Särskilt svåra ställen såsom fotstegens fastskruvning, stänkskärmarna, kofångarna o.d. kan man ha på rostolja i etapper.

Försök lossa muttern ett eller ett halvt varv varefter rostolja tillföres. Låt det sedan vara orört ett par dagar så att oljan får tränga in ordentligt. Skulle det i alla fall inte hjälpa återstår bara borren eller bågfilen.

Principen är att allting skall plockas ned, renoveras och återuppbyggas. Håll vid demonteringen noga reda på var de olika delarna kommer ifrån, lägg dem gärna i märkta kartonger. Spar även delar som är trasiga eller utnötta, det underlättar mycket vid nyanskaffningen om man har den gamla delen att jämföra med.

Går det dåligt vid demonteringen och Du känner dig arg och trött på alltihopa, så avbryt jobbet några dagar, det brukar hjälpa.

Besök rallyn, veteranbilklubbarnas sammankomster o.d. samt förstås likasinnade som också arbetar med renovering. Det stimulerar till nya friska tag.

Vi emottager gärna renoveringstips från läsekretsen.

Längst ned på sidan bjöds på några visdomsord:

VÄLSTÅND SKAPAS EJ AV DE SOM TÄNKA, UTAN AV DE SOM ARBETAR

Henry Ford

Rulla till toppen