Sagan om ringarna – Audi 90 år

Den 29 juni 1932 bildades Auto Union genom att Audiwerke AG, Horchwerke AG och Zschopauer Motorenwerke J. S. Rasmussen AG (DKW) gick samman. Samtidigt införlivades fordonsdelen av Wanderer Werke AG i det nybildade företaget.

Företagets logotyp blev de fyra sammanbundna ringarna som var och en representerar ett märke och samtidigt visar att de är nära kopplade till varandra. Märkesnamnen Audi, DKW, Horch och Wanderer behölls initialt och varje märke fick ansvar för ett specifikt marknadssegment.

DKW, exempelvis, fokuserade på motorcyklar och småbilar medan Wanderer byggde och sålde mellanstora bilar. Audi byggde också mellanstora bilar, men i något lyxigare utföranden. Horch blev synonymt med lyxbilar.

”Fyra märken med världsrykte. Audi, DKW, Horch, Wanderer. Enhetligt modellprogram. Auto Union.”
1930-talsmodell av Horch Cabriolet.
Foto: Ullstein bild/Getty Images
En så kallad  Audi-Kabriolett, här lackerad i rött och vitt. Årsmodell cirka 1931.
Foto: Ullstein bild/Getty Images
Wanderer Sportkabriolett 12/65, cirka 1932.
Foto: Ullstein bild/Getty Images
Fyrcylindrig DKW-Kabriolett av 1932 års modell.
Foto: Hans Henschke/Ullstein bild/Getty Images
Rulla till toppen