Månadens fordon: Heinkel Trojan 603

Månadens fordon: Heinkel Trojan 603

Månadens fordon är en Heinkel Trojan 603 från 1962.

Nuvarande ägaren, Järker Tenggren, köpte den 1982 då den dittills varit på tre småorter utanför Trollhättan, men ”jag har varit i Tyskland, England, Danmark och Åland med den”.

Typisk långfärdsbil.

Rulla till toppen