Månadens moped: Svalan Svalette 1956

Nu har det blivit februari och denna gång har vi parkerat en Svalan Svalette från 1956 vid milstenen. Den mesta snön har nu smält bort men det är å andra sidan bara februari.
Svalan Svalette med HMW-motor (samma moped som på bilden högst upp). Egentligen en tysk Radeximoped som dekaltrimmats i Falun. Denna motor hör till mopedvärldens mest långslagiga med en slaglängd på 44 mm – att jämföra med samtida mopeder som oftast låg på 42 – 43 mm. Om man borrade om cylindern till första överdimension (38,50 mm) så blev mopeden helt plötsligt en motorcykel i lagens mening då cylindervolymen då uppgick till 52,2 cc och överskred den lagstadgade maxvolymen på 50,0 cc med dryga två kubik. Men förmodligen brydde ingen sig. Den är en backtagare av rang.

Att den hade ”kickstart” betydde på den här tiden att man kunde starta motorn på stället, istället för att cykla igång den, Kickpedal och separat bromspedal blev tillåtet först 1961 på svenska mopeder.
Svaletten med Expressmotorn var raka motsatsen till Svaletten med HMW-motorn då den hade en av mopedvärldens kortaste slaglängder på endast 36 mm. Ska vara rätt ettrig. Växellådan har rullkedjor istället för kugghjul.
Denna Svalette kom med Husqvarnamotor med två växlar samt remdrift och torrlameller. Och oljesticka!
Rulla till toppen