Mäta cylinder utan cylinderindikator?

Om man ska mäta upp ett cylinderlopp så kan man använda ett skjutmått om det inte gäller hundradelar. Skjutmåttet når tyvärr inte alltid ner att mäta under vändkanten där slitaget är som störst.

Fråga: Hej! Kan man mäta upp en cylinder till moppen 38mm utan cylinderindikator? Fick låna en men den är 35 eller 40mm, så den räcker inte upp eller ner! Om jag inte gör fel? Men verkar svårt att hitta till 38mm!

Tias

Svar: Det beror på vad du vill mäta. Är det bara att bestämma om det är standard eller överdimension så räcker det med ett vanligt skjutmått. Dessa mäter förövrigt på en noggrannhet på 0,05 mm – förutsatt att man kan mäta under vändkanten.

Cylinderindikatorer brukar ha tappar som man byter för varje mätområde och dessa mätområden ska givetvis överlappa varandra – förutsatt att alla tappar finns med.

Vill man mäta cylinderslitaget måste man ha en cylinderindikator som möter på en hundradel när (0,01 mm) då ett normalt kolvspel ligger på ynka 0,04 mm (0,02 mm på En Zündapp med aluminiumcylinder) och då är varje hundradel viktig.

Ett alternativ är att mäta upp en kolv så noga man kan och sedan stoppa i kolven i den aktuella cylindern och därefter stoppa ner ett bladmått mellan kolv och cylinder. Sen är det bara att räkna ut hur stort cylinderloppet är utifrån hur stor kolven är och hur tjockt bladmåttet är.

Jim Lundberg

Ska man mäta upp en cylinder på hundradelen så bör man använda en cylinderindikator som mäter med en noggrannhet på 0,01 mm (en hundradels millimeter).
En variant är om man noggrant kan mäta upp kolvens diameter. Då kan man stoppa in kolven i aktuell cylinder och därefter mäta upp spelet med ett bladmått. Kolvens diameter plus bladmåttets tjocklek = cylinderns diameter.
Rulla till toppen