Månadens fordon: Ford Tudor M74 V8 Sedan

1930-talets bilar ser ganska likadana ut och är svåra att skilja på vid en snabb anblick. Det var också under detta årtionde som strålkastarna började integreras i framskärmarna. Och V8:an började serietillverkas.

Mot slutet av 1930-talet har presstekniken utvecklats, vilket resulterat i tydligt förändrade former. Strålkastarna har blivit en del av framskärmarna som har de börjat växa ihop med motor­huven. Baktill har en ganska rejäl baklucka tillkommit.

Ford Tudor M74 V8 Sedan 1937
Strålkastarna är inte längre monterade på ett stag utan har integrerats i framskärmarna.

Motorerna var ett annat område där det hände grejer. Ford tog 1932 fram sidventils-V8:an och utvecklade den vidare år för år. Den blev förhållandevis billig, bland annat eftersom vev­axeln bara fick tre ramlager. Istället för att smida vevaxeln kom Ford fram till att den kunde gjutas och sedan värme­behandlas för att få tillräckligt bra hållfasthet. Motorblocket bestod bara av en enda del och alla smörjkanaler blev integrerade. På detta vis var Ford tidigt ute med högtryckssmörjning, något som kom att uppskattas av dem som gav sig i kast med att trimma motorn.

Ford Tudor M74 V8 Sedan 1937
Ford var ingalunda först med V8:an, men det var Ford som 1932 började masstillverka den. And the rest is history.

År 1932 lanserade Ford bilar med V8-motorer och de blev en omedelbar succé. Under det första året såldes nästan 300 000 bilar med V8. Samma år såldes den gamla fyran i drygt 100 000 exemplar. Ett par år ­senare lades den ned helt och hållet.

Läs hela reportaget i Classic motor nummer 4 2024 som du hittar här: Försäljningsställen. I nummer 5 tar vi klivet in i 1940-talet och kikar närmare på en Volkswagen Typ 1 – från 1950 (!).

Text & foto: Hans Jartoft

Rulla till toppen