Skadlig tändning?

Fråga

Har en Chevrolet 1929 med inställbar tändning som fanns på många bilar då, alltså att fördelaren vrids inifrån bilen medelst reglage och vajer. Vad jag förstår startar bilen lättare med lägre ställd tändning? Mina frågor är då:

Varför ger lägre ställd tändning lättare start?
Tar motorn skada av reglaget i fel läge?
Hur länge fanns den här möjligheten på bilar?

Carl

Svar

När bränslet antänds i en förbränningsmotor tar det en viss tid innan allt bränsle brunnit upp och byggt maximalt förbränningstryck i cylindern. Denna lilla fördröjning gör att man låter gnistan på tändstiften komma något innan kolven nått det övre dödläget. Då hinner trycket bli maximalt i samma ögonblick som kolven ska bege sig nedåt och uträtta sitt mekaniska arbete. Men eftersom en motor går med olika varvtal måste även tändningens tidpunkt kunna förändras. Högre varvtal kräver tidigare tändning och omvänt. Tidig tändning kallas även ”Hög”, och sen tändning kallas ”Låg”.

På modernare bilar sköter fördelaren tändningsinställningen med hjälp av centrifugalvikter och vakuumstyrning som anpassar tändläget utifrån rådande varvtal och belastning. När startmotorn, eller veven, drar runt motorn vid start roterar motorn ganska långsamt. Om tändningen nu står för högt (tidigt) kommer förbränningstrycket att nå maximum innan kolven passerat övre dödläget, och risken finns att motorn då ”sparkar tillbaka”, alltså roterar baklänges. Låg (sen) tändning vid start gör att kolven hinner passera dödläget när trycket blivit maximalt, och därför bör man justera tändningen åt det hållet innan man startar. Detta är något som knuttar fått erfara när de kickat en hoj med högtändning – kicken far tillbaka och den stackars knutten kan fara omkull med värkande fot och knä! På en bil är det startmotorn som kan skadas av hög tändning vid starten, eller handen om man vevar igång motorn.

När den manuella inställningen försvann på bilar är svårt att säga eftersom olika fabrikat har olika utveckling på sina motorer, men mot slutet av 30-talet verkar det som att de flesta tillverkare hade gått över till automatisk tändningsinställning.

Jim Lundberg

Scroll to Top