Skattemärken

Fråga

När kom de första skattemärken, runda som man satte i bilen, och när slutade man med dem? MVH Björn

Svar

1922 beslöts att motorfordonsskatt skulle införas i Sverige. Beslutet började att gälla 1923 och skatten skulle vara erlagd senast den 15 februari detta och varje följande år.

Redan 1923 var skattekvittona runda, men man fick själv klippa ur dem från försändelsen. Kvittot skulle vara med vid färd för att kunna visas upp, om det fanns anledning.

Samma år, 1923, började KAK att för två kronor sälja en rund förnicklad hållare, som med tre skruvar fästes inuti bilen, så att man ständigt hade kvittot med.

1973 kom det nuvarande systemet med löpande inbetalning av skatten baserat på slutsiffran i fordonets registreringsnummer, alltså det med tre bokstäver och tre siffror. Och det var slut med runda kvitton.

Björn Meyer

Scroll to Top