Motorfrågor till skolarbete

Fråga

Hej. Här kommer några frågor gällande ett skolarbete:

1. Vilken uppgift har ventilfjädern?

2. Vilken uppgift har kylvätsketermostaten?

3. Vilken uppgift har kammarna på kamaxeln?

Caroline

Svar

Okej, vi tar svaren i samma ordning. I en fyrtaktsmotor har man två ventiltyper – en insugsventil som släpper in bränslet i cylindern, och en avgasventil som släpper ut avgaserna ur cylindern. Ventilfjädern har till uppgift att stänga ventilen när den har uträttat sitt arbete. I vissa motorer är ventilerna tvångsstyrda av kamaxeln och stängs då inte av en fjäder. Detta kallas för desmodromiska ventiler.

Kylvätsketermostaten har till uppgift att hålla motorns temperatur på en gynnsam nivå, ofta runt 80 grader. En kall motor slits mycket och drar onödigt med bensin. En varm motor kan bli överhettad och gå sönder. Termostaten styr kylvätskans flöde. Så länge motorn är kall hålls vätskan kvar i motorn och cirkulerar enbart runt där. Då temperaturen ökat till cirka 80 grader börjar termostaten öppna och leder ut delar av det varma vätskan till kylaren där vätskan kyls av. Ju varmare motorn blir, desto mer öppnar termostaten och omvänt. Tack vare termostaten kan motorn hålla rätt temperatur, oavsett hur hårt man kör, eller hur varmt (eller kallt) det är utomhus.

På en kamaxel sitter ett antal kamnockar, kammar, som öppnar insugs- och avgasventilerna. När kamaxeln roterar trycker dessa nockar på ventilerna som då öppnas. Stängningen av ventilerna sköts av de tidigare nämnda ventilfjädrarna.

Jim Lundberg

Scroll to Top