Björn Weissman

Vår mest konservative frilansare med ett förflutet i kronans tjänst. Svarar gärna på frågor om motorcyklar, särkilt militära sådana.

Intresserad av mc-hobbyns utveckling och specialiteten är militärmotorcyklar.

Scroll to Top