Tändningsproblem på en JB-motor

Fråga

Hur ska krysskilsspåret sitta i förhållande till vevstaken? Axeln har vridit sig och motorn tänder helt fel.

Tacksam för svar

Svar

Det förekommer att ramlagertapparna roterar i vevskivorna, även om det inte är så vanligt. Jag har inventerat mina JB-axlar och konstaterat att kilspåret ska peka rätt åt vänster om du betraktar vevaxeln från svänghjulssidan med vevtappen rakt uppåt (se bild 1). Om tappen roterat kan du prova med att klämma den i ett skruvstycke med kopparbackar och försöka vrida vevskivan rätt. Tappen bör sedan fixeras så att den inte roterar igen. Loctite har ett spaltfyllnadslim som heter ”638” vilket lämpar sig här. Det gäller bara att avfetta hålet mellan tapp och vevskiva om limmet ska kunna ta sig in och, givetvis, fästa. Thinner och tryckluft kan hjälpa. Men innan du tar till handgripligheter – kolla att du har rätt svänghjul! Det här är ett vanligare fel än vridna tappar. Om du tänker dig svänghjulet som ansiktet på en gubbe ska kilspåret peka mot vänster ”mungipa” om det hör till en JB 150cc, och mot höger mungipa om det hör till en JB 128 cc.

Jim Lundberg

Rulla till toppen