Linda om generator

Fråga: Jag skulle vilja uppdatera elsystemet i min bil till 12V utan att göra förändringar som syns vid blotta anblicken. Därför skulle jag vilja hitta en bilelektrisk firma som kan linda om generatorn från 6V till 12V. Den lokala bilelfirman påstår sig inte ha lindat om en generator på 30 år.

 

Svar: Tyvärr är det inte många som fortfarande behärskar konsten att linda om generatorer och ännu färre som vill åta sig sådana arbeten. Jag har pratat med några riktigt gamla bilelektriska företag, men antingen har de inte kvar några grejer för jobbet eller också har de som jobbar där idag ingen kunskap. Rådet jag fick var att fortsätta att ringa runt eller att linda om den själv. På ett vindkraftsforum på internet hittade jag lite information om generatorlindning som kanske kan vara till nytta för dig.

Har någon i läsekretsen några tips i ämnet? Lämna gärna en kommentar nedan.

Robert Gustavsson

Scroll to Top