Ställa tändning på moped

Fråga: Hur ställer man tändningen på en äldre moped?

 

Svar: På äldre mopeder sitter det en så kallad svänghjulsmagnet vilken levererar gnistan till tändstiftet. För att motorn ska gå bra krävs det att gnistan kommer i ett visst ögonblick. Detta mått, som kallas förtändning, kan mätas på två sätt. Antingen i vevaxelgrader, eller hur långt upp kolven har hunnit upp i cylindern. Den senare metoden är vanligast och vi håller oss till den.

För att en svänghjulsmagnet ska ge en riktigt stark gnista krävs det att något som heter fältbrytningsavstånd (även kallat abriss) står rätt. Detta mäter man mellan en magnet i svänghjulet och en av polerna på tändspolen som på bilden (”A”) när brytarna precis har öppnat (se bilden nedan). Abriss justeras genom att man ändrar på brytaravståndet. Här är förhållandet omvänt – ju större brytaravstånd, desto mindre abriss och tvärtom. Generellt ligger brytaravståndet på 0,3-0,4 millimeter och om tändsystemet är i bra skick ska då abrissmåttet också bli det riktiga. Ett vanligt abrissmått ligger på 7-12 millimeter. Kolla att detta mått blir rätt efter att brytaravståndet ställts in. Hamnar inte bägge måtten rätt samtidigt kan brytarna vara slitna, deformerade eller helt enkelt av fel typ.

När detta är klart ger tändspolen maximalt stark gnista. Nästa steg är att se till att gnistan kommer när den ska i förhållande till kolvens läge. Detta heter förtändning därför att tändningen (gnistan) kommer innan kolven gått i topp – något som heter övre dödläge (ö.d.). Generellt ska förtändningen på en mopedmotor vara 2-2,5 millimeter, vilket är hur långt kolven har kvar till övre dödläget när gnistan kommer. Tändningen justerar man sist genom att vrida hela tändplattan med eller mot svänghjulets rotationsriktning. Plattan sitter med två eller tre skruvar vilka har avlånga hål för justeringen. Vill man ha tidigare tändning (=större mått till ö.d.) vrider man plattan mot rotationsriktningen. Vill man ha senare tändning (=mindre mått till ö.d.) vrider man plattan med rotationsriktningen. Kolvens läge mäter man med exempelvis ett skjutmått eller indikatorklocka genom tändstiftshålet (översta bilden).

I praktiken går det alltså till så här:

1. Börja med att justera brytaravståndet. När detta är klart kollar du abrissmåttet (”A”) precis när brytarna ska till och öppna. Om alla delar är i bra skick ska detta mått också hamna rätt.

2. Kolla att brytarna öppnar när kolven står i rätt position. Justera genom att lossa tändplattans skruvar och vrida densamma med- eller motsols. (Rör inte brytaravståndet nu – då ändras förtändningen)

Det händer att det är svårt att få till alla mått samtidigt och då får man kolla om alla delar är okej. Efter många ägare kan det blandas vilt med delar – svänghjulet kan komma från en typ av moped, tändplattan från en annan och så vidare. Man kan även testa med olika brytaravstånd om de ovala hålen i tändplattan inte räcker till. Tänk bara på att abriss påverkas av brytaravståndet och kan resultera i en väldigt svag gnista om man justerar utanför gränsvärdet. Dessutom ändras förtändningen varje gång man ändrar brytaravståndet, och måste då justeras på nytt genom vridning av plattan. Vill du veta mer om mopedmekning kan du kolla i Stora Tvåtaktsboken.

Aktuella mått för just din moppe hittar du i instruktionsboken.

Jim Lundberg

Ställa tändning på moped
Innanför svänghjulet sitter brytarkontakterna. När dessa justeras vrider man svänghjulet tills de står maximalt öppna och kontrollerar hur stort avståndet är med ett bladmått. Brytarnas fasta del sitter med en skruv i tändplattan (pilen). Om man lossar denna skruv kan man röra den ena kontakten tills man får rätt avstånd.
Ställa tändning på moped
Fältbrytningsavståndet, abriss, påverkar hur stark gnista tändsystemet kan ge. Abriss styrs i sin tur av brytaravståndet. De röda linjerna symboliserar magnetfältet som hänger kvar ett tag vid magneterna innan fältet bryter och växlar över till nästa magneter som är på ingång. Detta är då själva fältbrytningen.
Ställa tändning på moped
När brytaravståndet är justerat ställer man in förtändningen, alltså hur högt kolven står precis när brytarna ska till att öppna. På bilden syns verktyg som man skruvar ner i tändstiftshålet och som har en rörlig stång med måttskala som mäter kolvens läge. Man kan även använda ett skjutmått eller en skruvmejsel där man gjort markeringar på en tejpbit med en penna.
Ställa tändning på moped
Kontroll av kolvens läge med ett vanligt skjutmått. Fast ibland kan bensintanken vara i vägen.
Scroll to Top