Kolla oljepump på Suzuki GP 125

Fråga: Jag har en Suzuki GP 125 från 1982. Hur kontrollerar man funktionen hos oljepumpen? Vad är vanligaste orsaken till att den inte används/fungerar? De tre ägare jag frågat har inte använt pumpen, utan blandat manuellt. Finns det någon indikering om den slutar fungera?

Mvh

Trogen läsare

 

Svar: Suzuki har ett separatsmörjsystem som kallas CCI (Cranshaft Conrolled Injektion). Man häller då endast ren bensin i bränsletanken och tvåtaktsoljan i en separat tank. Motorn har en oljepump som doserar rätt mängd olja in i motorn under gång. Pumpen styrs ofta av både varvtalet på motorn och gashandtagets läge. Den senare funktionen styrs av en separat vajer mellan gashandtag och pump. På vissa hojar grundinställer man pumpen på följande sätt: På pumpen sitter en arm där vajern från gashandtaget är ansluten. På denna arm finns en margering som ska stå mitt för en annan markering i motorblocket vid kontroll. När dessa står mitt för varandra ska sedan trotteln stå i ett visst läge. Detta justeras med vajrarna till pump respektive förgasare.

Exakt hur det är på din hoj vågar jag inte säga. Har du en instruktionsbok så bör det stå där hur man ställer in och kontrollerar oljepumpens funktion. Kolla annars med en Suzukiverkstad – oljepumpen är ju en minst sagt viktig detalj! Generellt kan man säga att om det ryker om avgaserna så fungerar oljepumpen, men det kan ryka av andra orsaker också. Slitna packboxar i vevhuset kan ge sken av att motorn får sin behövliga olja. På vissa motorer smörjs även ramlagren av oljan från pumpen. En del ägare är lite skeptiska till separatsmörjning och häller istället tvåtaktsoljan i bränsletanken, vilket kan leda till att lagren blir utan smörjning.

Jim Lundberg

Scroll to Top