Tändningsinställning på Monarped 1953

Fråga: Hej, Jag har en Monark Monarped från 1953. Hur ställer jag tändningen på denna?

Det är en ILO FP 50-motor med Stefa C2 tändplatta och C2 75-04 svänghjul. Det finns ingen märkning på svänghjulet vad jag kan se. Vilka värden skall det vara? Och hur byter man olja i samma motor?

Tack.

Sune Åström

 

Svar: FP 50-motorn ska ha rätt hög förtändning för att vara en mopedmotor. Fabriken rekommenderar 4-4,5 millimeter, alltså hur långt kolven har kvar till övre dödläget när brytarna öppnar. Någon märkning på svänghjulet finns ej, men det kan du lätt ordna till när du ställt motorn i rätt läge, alltså 4 – 4,5 mm före dödläget. Håll kvar svänghjulet i detta läge och gör en rits i både svänghjul och motorblock så kan du ställa tändningen efter denna markering nästa gång. Om du är osäker på hur tändningsinställning på en moped går till kan du klicka här så kommer du till ett annat svar om just tändningsinställning.

Denna motor ska inte ha någon växellådsolja. Kopplingen består av 11 stycken stållameller och dessa får sin smörjning från tvåtaktsoljan i bensinen. Vevhuset och kopplingshuset är alltså förbundna med varandra (se bilden nedan). På motorns vänstra sida under kedjedrevet sitter en avtappningsplugg (se bilden ovan) som lätt kan tas för en oljeplugg, men så är inte fallet. Denna motor har den lilla egenheten att kopplingen kan börja slira om man kört för länge på choken eller om förgasaren har flödat. Då får lamellerna för mycket smörjning och tappar greppet. Tanken är då att man ska kunna tappa ur överflödigt bränsle ur kopplingshuset genom att lossa denna plugg.

I praktiken får man dock skölja ur vevhuset om kopplingen börjat slira. Man lossar då pluggen och häller in ungefär en halv deciliter lacknafta genom hålet. Sedan sätter man tillbaka pluggen och rullar mopeden några meter med indragen koppling. Därefter lossar man pluggen och tömmer ur naftan. Om din plugg har en magnet kan du passa på att torka rent denna samtidigt. I Stora Tvåtaktsboken del 1 finns reparationsanvisningar för ILO:s FP 50-motor och här kommer några tekniska data ur boken:

Oljeinblandning                4% (1:25)

Växellådsolja                     – – – – – –

Transmissionsolja             Smörjes av oljan i bränslet

Tändstift                            Bosch W 225 T1

Gnistgap                            0,5 mm

Tändsystem                       Noris ULZ 6/16,5 Senare motorer Stefa

Förtändning                       4-4,5 mm

Brytaravstånd                   0,3-0,4 mm

Abriss                                 9-12 mm (Noris) eller 7-10 mm (Stefa)

Jim Lundberg

Tändningsinställning på Monarped 1953
FP 50-motorn har gemensamt vev- och kopplingshus. Stållamellerna och transmissionsdreven smörjs då av tvåtaktsoljan i bensinen.
Scroll to Top