Brukare av fordon

Fråga: Jag har med mig en bil hem från utlandet som flyttgods. Bilen har varit reggad i ett land och sedan sålts till det land jag bodde i. Då den importerats som vänsterstyrd till ett land där det var vänstertrafik och bilen fick inte nyttjas som vänsterstyrd där utan var tvunget att byggas om till högerstyrd. Jag köpte bilen för cirka 5 år sen.

Jag har köpavtalet. Jag har regbevis från tidigare land. Jag har papper på att bilen varit försäkrad i det land jag bodde i. Jag körde den med grönplåt i detta land då jag inte ville bygga om till högerstyrd.

Jag har nu bilen i Sverige och det är flyttgodsgodkänt av tullen. Transportstyrelsen säger att identifikationen är ok, men att jag bör bevisa att jag varit brukare av bilen. Hur lyder definitionen brukare? Finns det sätt att kringgå detta då jag ju ägt och försäkrat bilen i cirka 5 år men aldrig reggat den i det landet. Vad är det som säjer att brukat fordonet är lika med att ha haft det reggat? Ska inte ett ägarskap och att jag haft den försäkrad och brukat den i trafik med grönskylt (fotobevis finns) räcka?

Svar: Enligt Transportstyrelsen ska det räcka att du kan visa att bilen har varit försäkrad, och därmed haft möjlighet att bruka den, under en tolvmånadersperiod. Ta kontakt med det försäkringsbolag som du hade bilen försäkrad i så kan de hjälpa dig med rätt dokument. Fotobevis i övrig ska inte behövas.

Lycka till

Robert Gustavsson

Scroll to Top