Svårstartad Rex Midget

Fråga: Hej. Jag har en 98 cc Rex Midget, modell 40 med Villiers 3-växlad motor 9 D, årsmodell 1939. Den är tyvärr mycket svårstartad, Gnistan är fin, förtändningen är okej och likaså brytaravståndet. Kan belysningen ha någon inverkan?

Per-Johan Korsbäck

 

Svar: Även om gnistan ser bra ut när man håller tändstiftet mot jord och kickar runt motorn kan gnistan vara för svag för att orka tända bränslet. Under kompressionstryck krävs det 10 gånger så hög tändspänning för att åstadkomma en bra gnista. Med andra ord innebär detta att om gapet på tändstiftet ska vara exempelvis 0,5 mm måste tändspolen klara en gnistlängd på 5 mm ute i fria luften. Om tändstiftet blir fuktigt efter startförsöken bör felet ligga hos tändsystemet. Är tändstiftet torrt efter startförsöken ligger felet hos bränslesystemet. Ta ett fungerande tändstift och klipp bort sidoelektroden. Testa sedan gnistan med detta stift. Ett friskt tändsystem ska få till en gnista på ett sådant modifierat tändstift där gnistgapet blir cirka 5mm.

En sak som kan ställa till det är fältbrytningsavståndet, eller abriss det också kallas. Abriss är det viktigaste (och minst kända) måttet i en svänghjulsmagnet då det styr över hur stark gnistan ska bli. Motorn går för det mesta om förtändningen står fel, men om abriss hamnar fel så startar den inte, eller i bästa fall så startar den bara om man stänger av lyset. Det senare är ett klassiskt symtom på att abriss står fel – ofta är då måttet för litet. Abriss ställs med brytaravståndet och för att allt ska stämma måste brytarna vara helt felfria. Krokiga, slitna eller brytare av fel modell gör att man luras att tro att tändsystemet (abriss) är rätt inställt när man justerat brytaravståndet enligt instruktionsboken. Ökat brytaravstånd ger minskat abriss och omvänt. Tyvärr har jag inga uppgifter om abriss till denna motor, men Villiers har ofta rätt små abrissmått, runt 1/4″ (6,35 mm). Testa med olika brytaravstånd och kolla om gnistans styrka förändras. Tänk på att varje förändring av brytaravståndet ändrar förtändningen som måste justeras om innan start.

Jim Lundberg

Rulla till toppen