Traktorhydraulik som inte funkar under 0 grader

FRÅGA: Fråga ang.hydralik på en Volvo T 430 Tv. nr 34031 utrustad med frontlastare Tv. nr. 26486. Frågan är när temperaturen är under 0 grader fungerar ej lyften, har bytt olja 2 grr. och filter. Trodde att det var kondensvatten som frös i ventilerna. Ni har kanske något bra uppslag?

SVAR: Hej! Knepigt det där med hydrauliken på din Volvotraktor. Jag måste erkänna att jag har aldrig hört talas om felet ens. Att vattenbemängd olja ställer till problem i kyla är ju bekant. Men en traktorhydraulik som inte fungerar under noll grader är ytterst ovanligt, törs jag påstå.

För att ge ett svar skulle det ha varit bra att få veta om det är traktorns egen trepunktlyft eller lastaren eller båda som inte fungerar i kyla. Fast noll grader är ju å andra sidan ingen kyla för hydraulik.

Men mot bakgrund av det du skriver så lutar jag ändå åt att det fortfarande finns fukt någonstans i hydraulsystemet. På det tyder ju förhållandet att hydrauliken inte fungerar under noll grader när fukten fryser till.

Du har bytt olja två gånger, skriver du. Vilken sorts olja du har i hydraulsystemet har också inverkan. Motorolja, som går att använda i äldre traktorers hydraulsystem, måste vara tunn. Helst 5w-30 eller tunnare om du ska använda hydraulsystemet vintertid. Hydraulolja är aldrig fel i ett hydraulsystem. Vegetabilisk olja kan vara lurig, särskilt om du redan nu har bekymmer med fukt i hydraulsystemet.

När du bytte olja, säkerställde du då att all olja verkligen rann ut ur slangar, ventiler och lastarens hydraulcylindrar? Om inte kan det fortfarande finnas fukt kvar i den olja som eventuellt inte runnit ut. En bra rekommendation är därför att alltid byta olja när den är varm. Oljan är då blandad med föroreningar och fukt på ett helt annat sätt än när den är kall. Och den som är riktigt ordentlig byter olja i en uppvärmd lokal, samt tar isär slangkopplingar och låter all olja med eventuellt kvarstående fukt i perifera delar som frontlastarens hydraulcylindrar rinna ut.

Kolla också innehållet i traktorns hydrauloljetank. När traktorn har 35-40 år på nacken kan den innehålla mer ”gugg” än man tror. Plocka också ner och gör ren hydrauloljans filter om du inte redan gjort det. Hydraulpumpen kan vara en annan möjlig felkälla. Men om den är sliten och ger för lågt tryck borde felet vara tvärtom.

Hydrauliken skulle inte fungera tillfredsställande när oljan blir riktigt varm. Om du funderar på att mäta upp hydrauloljetrycket själv, så avråder jag från det. Trycket i traktorns hydraulsystem är mycket högt och en oljestråle kan ge kroppsskador.

Vänligen
/Per Ericsson

Scroll to Top