Hur byter man kolvringar på en moped?

Fråga: Hur gör man när man ska byta kolvringar på en äldre moped? Och vad ska man tänka på? Vilka verktyg behöver man?

Oskar

 

Svar: Om man behöver byta kolvringar på sin moped måste man först ta reda på vilken storlek de har. Det står inte alltid i instruktionsboken och dessutom kan motorn vara omborrad så den har en större kolv som då ska ha större kolvringar. Måtten på kolvringar anges med diametern och höjden. Om det exempelvis gäller en sachsmotor så är kolvringsdimensionen 38×2 mm. Observera att diametern som anges egentligen är cylinderns. Kolvringarna ska ju fjädra ut mot cylinderloppet och är då betydligt större i diameter utanför cylindern. Ta av topplocket och mät cylinderdiametern med ett skjutmått så får du fram måttet till de nya ringarna.

Hur byter man kolvringar på en moped?
Lyft försiktigt av cylindern. Försök att rädda packningen under cylindern.

Lyft sedan av cylindern. Försök att rädda packningen under cylindern om det går. Annars kan du köpa en så kallad sotningssats som innehåller samtliga packningar runt cylinder och topplock. Kolven kan sitta kvar på vevstaken under hela arbetet. Stoppa redan nu en ren trasa över hålet i vevhuset så att inget kan ramla ner där.

Hur byter man kolvringar på en moped?
Bänd försiktigt isär kolvringarna och dra dem uppåt över kolven.

Mät sedan höjden på kolvringarna så har du samtliga mått. Kolvringar är ofta gjorda i gjutjärn och är därför lätta att bryta av. Bänd ut ringarna genom att stoppa in tummarna mot ringarnas ändar. Börja med den översta ringen och se till att inte repa kolven med ringens vassa ändar när den dras av.

Hur byter man kolvringar på en moped?
Mät höjden på den gamla kolvringen.

Testa för säkerhets skull att de nya ringarna håller rätt mått. Skjut ner en ring i cylindern tills den ligger i närheten av insug och överströmningskanalerna där en cylinder är minst sliten. Se till att den inte ligger snett i cylindern. Mät nu gapet mellan ringens ändar med ett bladmått. På en moped ska gapet vara cirka 0,2 mm. Är det för stort blir det onödigt läckage – är det för litet kan motorn skära.

Hur byter man kolvringar på en moped?
Skjut ner den nya ringen i cylindern och se till att den inte ligger snett. Mät sedan gapet med ett bladmått.
Hur byter man kolvringar på en moped?
Bryt av en gammal kolvring och slipa den plan i änden. Använd den sedan för att skrapa bort sot i ringspåret.

När ringarna är borta bör man rengöra kolvringsspåren från sot. De nya ringarna kommer att vara tjockare än de gamla och slitna, och har man otur så kan sotlagret i spåret vara så tjockt att de nya ringarna bottnar mot sotet och inte kan klämmas ihop helt. I bästa fall får du inte på cylindern – i sämsta fall får du på cylindern och ringarna skär på grund av att de trycks ut så hårt att ingen olja får plats mellan dem och cylinderväggen. Bryt därför av en av de gamla ringarna (så får du känna hur det känns när de brister) och fila den avbrutna änden vinkelrät. Nu kan du skrapa sot ur ringspåret med den gamla ringen som sotskrapa. Blås eller torka ur spåret noggrant efteråt

Hur byter man kolvringar på en moped?
Lägg ett stöd under kolven så blir monteringen av cylindern betydligt stadigare.

Bänd nu försiktigt ut den nya kolvringen och trä den över kolven till det undre kolvringsspåret. Se bara till att kolvringen vänds rätt så att urtagen i ringändarna hamnar rätt i förhållande till styrstiftet i kolvringsspåret. Detta stift hindrar ringen från att rotera vilket annars skulle leda till att en av dess ändar snart skulle fjädra ut i någon av portarna i cylindern och då är det färdigåkt. Montera sedan den sista ringen som då hamnar i det översta spåret. Vrid redan nu ringarna så att deras öppningar ligger mitt för respektive styrstift i kolven. Lägg sedan på cylinderfotspackningen på motorn – den går inte att få dit efter att cylindern monterats.

Hur byter man kolvringar på en moped?
Kläm ihop den övre ringen med fingrarna och trä försiktigt cylindern över ringen. Upprepa samma sak med den undre ringen.

Nu ska då cylindern träs över kolven och det är nu som man kan bryta av en kolvring om man är oförsiktig. Lägg gärna ett par stänger eller en bit tillsågad plywood under kolven och vrid på vevaxeln så att kolven ligger dikt mot detta stöd så blir arbetet mindre vingligt. Smörj sedan in cylinderloppet med lite olja så att de nya ringarna får bra smörjning från första stund. Kläm nu ihop den översta ringen med fingrarna och skjut försiktigt ner cylindern mot kolven. Se till att ringen inte spretar ut någonstans och att öppningen verkligen ligger mitt för styrstiftet. Här kan man gärna vara två personer – en som håller i cylindern och en som klämmer ihop ringarna. När cylindern passerat den första ringen klämmer man ihop nästa ring och skjuter ner cylindern en bit till – klart!

Montera sedan alla delar i omvänd ordning. Det krävs inga specialverktyg för att byta kolvringar, men en hylsnyckelsats kan vara bra att ha. Det enda som man bör se upp med är att aldrig montera kromade kolvringar i en kromad cylinder.

Jim Lundberg

Rulla till toppen