Hur fungerar en bensinmotor/ottomotor?

Fråga: Hur fungerar en bensinmotor/ottomotor?

Emma Öhgren

 

Svar: Motorn består av en kolv som löper i en cylinder. Kolven sitter ihop med en vevaxel som gör att man kan få en roterande rörelse så att man kan driva något, exempelvis en generator eller en moped. Motorn använder flytande bränslen som exempelvis bensin, men går även att driva med gas. För att antända bensinen används elektrisk ström som ger en tändande gnista på ett tändstift.

Ottomotorn har fått sitt namn efter uppfinnaren, Nicolaus August Otto från Tyskland. Motorn är en så kallad fyrtaktsmotor vilket betyder att den har fyra olika arbetstakter som upprepas hela tiden.

Jim Lundberg

Hur fungerar en bensinmotor/ottomotor?
Första takten: Insugningstakt. Kolven står högst upp i cylindern, insugningsventilen är öppen och kolven ska röra sig nedåt. Nu sugs bensin och luft in i cylindern (gula pilen).
Hur fungerar en bensinmotor/ottomotor?
Andra takten: Kompressionstakt. Bägge ventilerna har stängt och kolven ska nu röra sig uppåt för att komprimera (sammanpressa) bensin och luft. Detta sker för att bensinen ska explodera istället för att bara brinna upp.
Hur fungerar en bensinmotor/ottomotor?
Tredje takten: Arbetstakt. En gnista uppstår vid tändstiftet och gasblandningen exploderar. Trycket ökar och kolven trycks nedåt med stor kraft.
Hur fungerar en bensinmotor/ottomotor?
Fjärde takten: Avgastakt. Bensinen är förbränd. Avgasventilen har öppnat. Kolven rör sig nu uppåt och trycker ut avgaserna som uppstått (gula pilen). Efter detta kommer insugningstakten och allting börjar om.
Scroll to Top