Hur nära en port får kolvringsöppningen ligga?

Fråga: Finns det några mått på hur lite överlappet får vara i en kolvringsglipa vid kanalerna? Har en cylinder som bara har 2 mm vid kanalöppningen. Misstänker att trycket på 2 mm är för lite och kolvringen slits för mycket men är osäker. Provar igen efter datorstrul…

Göran Andersson

 

Svar: Någonstans på det gränslösa Internet har jag läst om detta, men minns inte var. Frågan är intressant eftersom trycket på den bit av kolvringen som ligger närmast en port borde bli större ju kortare den är – alltså hur långt det är från kolvringsöppningen till närmsta port. För det mesta så lägger tillverkarna öppningen mittemellan två portar just för att ringen inte ska hållas ut från porten av en pytteliten bit av dess ände. Någon som vet?

Jim Lundberg

Scroll to Top