Lossa eller fräta bort kolven i Mercedes 170 W?

Fråga: Har en Mercedes 170 W. En kolv sitter fast. Vi är rädda om motorblocket. Har du några bra tips? Det har varit en artikel där ni löste upp kolven så bara kolvringarna blev kvar. I vilket nummer av Classic Motor var det? Jag har sparat flera årgångar av tidningen men kan inte hitta det.

Håkan Svensson

 

Svar: Artikeln om att lösa upp/fräta bort en aluminiumkolv hittar du i nr 10/2017 av Classic Motor. Problemet i ditt fall kan vara att vätskan bestående av vatten och kaustiksoda bör hållas varm (cirka 70 – 80 grader) för att vara effektiv och då ska du i så fall hålla en hel bilmotor vid den temperaturen under några timmar. Men om det är görbart så är det bara att hälla vätskan i den cylinder där kolven sitter. Grejen är dock att när kolvtoppen försvunnit så får man täta loppet med gummiduk eller liknande så att vätskan inte rinner rakt igenom. Sodan angriper inte järn utan främst zink och aluminium.

Annars kan man försöka med att knacka ur kolven, men då bör den förbehandlas med många uppvärmningar/nerkylningar samt att man smörjer med tunn olja (motorolja utspädd med lacknafta). Man bör även hona loppet där kolven ska passera om detta är väldigt rostigt.

Man kan även avlägsna kolven genom att borra bort den tills det bara är kjolen (omkretsen) kvar. Sen får man såga upp denna, försiktigt så man inte repar loppet, tills man slitsat upp hela kolven – då kommer det att tappa greppet eftersom den kan fjädra ihop i spåret man sågat upp.

Jim Lundberg

Lossa eller fräta bort kolven i Mercedes 170 W?
Här fräter vi bort en hopplöst fastrostad kolv från dess cylinder. Men vätskan bör vara varm om den ska bli effektiv och det är betydligt lättare att hålla en liten mopedcylinder varm än blocket till en bilmotor.
Scroll to Top