Ställa växlarna på Monark 349F

Fråga: Hej på er! Behöver hjälp med att ställa in växlarna på min Monarped 349F årsmodell 1959! Hur göra?

Mvh

Pär i Lund

 

Svar: Nu förutsätter jag att du har den tvåväxlade motorn, även om följande metod även fungerar på treväxlade motorer. Det går till så här:

Hissa upp mopeden så att bakhjulet hänger i luften. Dra nu runt hjulet sakta och vrid växelhandtaget långsamt mot ettans växel till du hör att växeln är på väg att gå i. Notera nu exakt hur växelhandtaget står.

Dra runt bakhjulet igen, men denna gång vrider du växelhandtaget mot tvåans växel tills du återigen hör att denna växel är på väg att gå i. Gör en ny notering om hur växelhandtaget står.

Om längden på växelvajern nu är korrekt så ska friläget, nollan, på handtaget ligga exakt mitt emellan det två positionerna där växlarna var på väg att gå i. Om inte, justera vajerlängden med justeringen.

Jim Lundberg

Ställa växlarna på Monark 349F
Steg 2. Dra runt bakhjulet med handen igen och vrid nu växelhandtaget mot tvåans växel tills det hörs från växellådan att tvåan är på väg att gå i. Notera även denna gång hur handtaget (röda markeringen) står.
Ställa växlarna på Monark 349F
Om växelvajern har rätt längd ska det vara lika långt till friläget (nollan) från bägge lägena där en växel var på väg att gå i. Justera vajerspännaren vid behov.
Scroll to Top