Tändstift Isolator eller Bosch?

Fråga: Jag har tändstift märkt Isolator M18-175 made in Germany. Om man översätter detta stift till Bosch, vad blir det för beteckning då? Är det så enkelt som M 175 T1 då det är samma längd på gängorna. Har ni någon erfarenhet av märket Isolator? Stiftet är förmodligen av äldre årgång.

Mvh BG

Svar: Bosch M175 T1 och Isolator M18-175 ska så vitt jag förstått vara utbytbara med varandra och ha samma egenskaper. Översatt till nya boschbeteckningar ska det motsvara Bosch M 7A. Tyvärr har jag ingen egen erfarenhet av detta märke.

Lycka till

Robert Gustavsson

Scroll to Top