Ställa tändningen på JB 128 med Novi tändsystem

Fråga: Ska ställa tändningen på en NV 1949 med Novi tändning, men det finns inga märken.

Larsson från Flen

 

Svar: Det finns inga märkningar på dessa motorer (JB 128) oavsett om de har Novi eller Stensholms tändsystem. Har du Novi tändsystem så ställer du tändningen med avtaget svänghjulet och det går till så här:

Svänghjulsnavet ska sitta på vevaxeln med krysskilen i sitt spår. Vrid runt vevaxeln tills brytarna öppnar maximalt. Nu ska brytarna ha ett gap på cirka 0,40 mm. Justera vid behov. När brytaravståndet är inställt ska förtändningen hamna på 4,5 mm före övre dödläget.

Testa sedan förtändningen så här: Dra runt vevaxeln i rotationsriktningen tills brytarna precis ska till att öppna. Precis då ska kolven befinna sig 4,5 mm från övre dödläget. Tändplattan går inte att vrida på Novi-systemet utan tanken är att förtändningen ska bli rätt vid rekommenderat brytaravstånd – något som även förekommer på vissa mopedmotorer.

Observera att dessa motorer inte är kinkiga på förtändningen så om man inte får till exakt 4,5 mm i förtändning brukar de gå bra ändå.

Jim Lundberg

Scroll to Top