Tjocklek på insugspackning till Pallasförgasare

Fråga: Hej på er! Jag undrar om det skall vara en tjockare modell av packning mellan förgasare och cylinder när det gäller en Pallas P8/1?

Mvh

Pär i Lund

 

Svar: Om värmen från cylindern leds över till förgasarhuset kan bensinen i flottörhuset börja koka och då får man ånglås – motorn får bara i sig lite ånga i gasfas istället för i vätskefas och det blir för lite för att kunna starta den. Det fungerar ofta medan man kör då fartvinden kyler, men när motorn ska startas får man ofta vänta tills den kallnat. Har man en genomskinlig bensinslang så kan man se om bensinen kokar för då stiger det upp gasbubblor i slangen.

För att förebygga ånglås brukar man sätta en bakelitplatta mellan förgasare och insug som isolerar mot värme. Plattan har samma form som en packning och har även en tunn papperspackning på var sida för att det ska bli tätt. Tjockleken på plattan brukar vara 3 – 4 mm. Man kan lägga flera papperspackningar mellan förgasare och insug, men då papperet är mjukt finns det risk för att man böjer förgasarflänsen när man drar åt muttrarna som håller den.

Det finns nytillverkade packningar som är tjocka utan att ha bakelit. Kolla exempelvis med Mopedfantasterna

Jim Lundberg

Tjocklek på insugspackning till Pallasförgasare
För att isolera förgasaren från cylinderns värme används ibland tjockare packningar av bakelit med papperspackningar på var sida. Dessa har ofta styrhylsor som går in i förgasarflänsens hål och förhindrar att cylinderns pinnskruvar kan leda över värme till hålens kanter.
Scroll to Top