Skillnad på olika Villierssvänghjul

Fråga: Hej! Håller på med Villiers 8 E-motor, och undrar vad det är för skillnad på svänghjulen R 112 och R 120? Har det med tändningen att göra, kan ju se att pilen sitter olika?

Med vänliga Hälsningar

Lennart Hedberg

 

Svar: Jag har tyvärr inga uppgifter på Villiers svänghjul, men om det är pilen för rotationsriktningen som avses så ligger skillnaden förmodligen i magneternas position i förhållande till brytarnocken. Om man monterar ett svänghjul med fel rotationsriktning så kommer förmodligen brytarna inte att öppna när magneterna står i rätt läge relativt tändspolens polskor. Att Villiers saknar krysskil spelar ingen roll i detta sammanhang spelar ingen roll eftersom det inte handlar om att kunna hitta rätt tändläge.

En svänghjulsmagnet ger ett pulserande energiflöde och maximal energi i tändspolen har man när två av svänghjulets magneter precis har passerat tändspolens polskor och det är då som brytarna ska öppna om man ska få en stark gnista på tändstiftet. Avståndet mellan magneterna och polskorna kallas fältbrytningsavstånd (eller Abriss) och detta mäter man i samma ögonblick som brytarna ska till att öppna.

Jag har tyvärr inga uppgifter för Villiers när det gäller fältbrytningsavstånd, men kan tänka mig att det ligger inom 5 – 10 mm. Står detta fel blir gnistan svag eller uteblir helt. Fältbrytningsavståndet ställer man med brytaravståndet och där är förhållandet det motsatta – större brytaravstånd ger mindre fältbrytningsavstånd och omvänt.

Jim Lundberg

Rulla till toppen