Förgasarbestyckning efter luftfilter och ljuddämparbyte

Fråga: Hej Jim. Vad är de generella tipsen när det gäller omstyckning av förgasare på en motorcykel där man bytt ut ljuddämparna med friare flöde och original luftfilter mot koniska filter. jag har för mig att det finns en tumregel som säger upp 2-3 nivåer på huvudmunstycket och en nivå på mellanregistret. Stämmer det?

Bosse Jeppsson

 

Svar: Jag känner inte till några generella nivåer på munstyckena – alltså hur många steg man ska gå upp i storlek. Men i ditt fall är det i alla fall säkert att du ska gå upp i storlek då du ändrat på två variabler – luftfilter (gasflöde in) och avgassystemet (gasflöde ut). I bägge fallen verkar det dessutom som att de ger ett friare flöde och då ska man ju kompensera genom att öka på med bränsletillförseln. Sen beror det även på om det är en två- eller fyrtaktsmotor.

Köp eller låna ett antal munstycken i en jämn ”stege” som du kan testa med och stoppa i större och större tills du tycker att motorn går bra och svara fint på gasen. Då kan du göra ett sista test som engelsmännen kallar för ”plug chop”. Detta går ut på att man ska köra på olika mycket gas och sedan kolla hur tändstiftet ser ut.

I princip har man fyra register: tomgång, lågfart, mellanfart och högfart. Tomgången kan man hoppa över då den brukar ge sig. Där räcker det ofta med att justera tomgångsskruven (trottelstoppskruven) så att man får ett lagom varvtal när man väntar vid rödlysen och stopptecken.

Gör så här: Kör på full gas (eller nästan) under en kilometer och stäng av motorn i farten. Rulla in till vägkanten och ta ur tändstiftet. Vid 3/4 till 1/1 gas är det huvudmunstycket som arbetar. Om stiftet är brunaktigt är huvudmunstycket av rätt storlek. Är det svart är munstycket för stort och är stiftet gått eller vitt är munstycket för litet.

Kör nu en kilometer till, fast denna gång på cirka 1/2 gas. Nu är det trottelnålen som arbetar (och/eller mellanfartsmunstycket). Stäng av i farten och ta ur stiftet igen. Brunaktigt stift = korrekt nålhöjd/munstycke. Svart stift = nålen för högt/för stort munstycke. Vitt stift = nålen för lågt/för litet munstycke.

Viktigt är att motorn aldrig får gå på tomgång efter att man kört sin kilometer för då kommer tändstiftet istället att visa hur blandningen är på tomgång.

Har förgasaren en luftskruv så påverkar den tomgången upp till cirka 1/4 gas och den ställer du på följande vis: Låt motorn (varmkörd) gå på tomgång. Vrid in luftskruven tills motorn börjar gå ner i varv. Notera nu positionen på skruven. Skruva nu ut skruven tills varvtalet först går upp och sedan börjar gå ner igen. Notera den sista positionen. Rätt inställning är då mitt emellan de två positionerna då varvet började sjunka.

Skulle motorn smälla i förgasaren vid snabbare gaspådrag kan det vara aktuellt att höja nålen ett hack och/eller dra in luftskruven en aning. Det finns en variabel till och det är trottelns skärning, alltså hur stor avfasning den har i nederkant mot fria luften. Denna arbetar strax över tomgång och ska man ändra detta register måste man byta till en annan trottel.

Jim Lundberg

Förgasarbestyckning efter luftfilter och ljuddämparbyte
Så här ska tändstiftets isolatorfot se ut om blandningen är korrekt. Gäller samtliga register utom möjligtvis tomgång där stiftet har svårt att komma upp i självreningstemperatur och därför se sotigt ut. Observera att tändningen måste stå rätt och tändstiftet måste ha korrekt värmetal när man gör ett ”plug chop”.
Scroll to Top