Fördelar med tvärspolning?

Fråga: Mors. Har nyss satt ihop en Sachs 98 cc med kolvkam. Visste man inte bättre eller finns det någon fördel? Har tittat noga där färskgasen går över kolvkammen och sedan till förbränning där lutar kolven en del, då borde det bli ett rejält tryck på kolven där färskgasen kommer in. Det optimala måste vara när kolven trycks ner jämnt utan sidotryck.

Göran Andersson

 

Svar: Jag vågar nog påstå att man inte visste bättre. Systemet kallas för tvärspolning. Kammen på kolvtoppen finns där för att färskgasen inte ska fara tvärs över kolvtoppen och rakt ut i avgasröret. Gasen kommer in från vänster (bilden ovan) genom en enda port och leds då av kammen uppåt mot förbränningsrummet för att spola ut avgaserna från föregående tändning.

Denna teknik övergavs då man istället anammade tysken Adolf Schnürles konstruktion med två portar i cylindern som spolar bakåt/uppåt. Detta kallar man för vändspolning och då får man en effektivare renspolning av förbränningsrummet jämfört med tvärspolning.

För och nackdelar

Nackdelarna med tvärspolningen är att renspolningen i förbränningsrummet inte blir så effektiv utan färskgasen och avgaserna tenderar att blandas vilket inte är bra – man vill ju få ut så mycket som möjligt av avgaserna. Kammen på kolvtoppen gör att kolven blir tyngre och den stora ytan på kolvtoppen leder till att den tar upp mer värme än till exempel en plan kolvtopp.

Om det finns några fördelar med tvärspolningen kan jag inte svara på. Möjligtvis att det blir lite enklare att gjuta cylindern. Kanske blir gången lite annorlunda. Husqvarna M24 är tvärspolad och Husqvarna M27 (och uppåt) har vändspolning. I övrig är motorerna i stort sett identiska så här borde man kunna känna skillnaden mellan de två systemen – förutom skillnaden i effekt.

Jim Lundberg

Fördelar med tvärspolning?
Cylindrar och kolvar till Husqvarna 120-kubikare. Till vänster Mod 24 (tvärspolad) och till höger Mod 27 (vändspolad)
Scroll to Top