Olja till Norton och andra klassiker

Fråga: Hej Jim! Jag har sedan mycket länge kört mina engelska klassiker-hojar på multigrade helsyntetoljor. Inga problem förstås. Men en fundering.

Min Norton Commando ska enligt fabriken köras på rak SAE 50 eller SAE 20-50.

Den första siffran 20 anger viskositeten i kallt tillstånd och smörjer därmed en kall motor bättre än en rak 50. Om man istället väljer en olja som exempelvis 10-50, eller till och med 5-50, vilken är fördelen respektive nackdelen? En sådan borde ha lägre friktionstal, men blir den FÖR ”lättflytande”?

Vad avgör när tillverkare bestämmer det lägre talet?

Mvh

Lasse

 

Svar: Oljor har ett så kallat viskositetsindex som anger hur mycket, eller litet, viskositeten förändras när oljans temperatur ändras åt något håll. Oljan blir tunnare ju varmare den blir och ju högre viskositetsindex en olja har desto mindre tunnar oljan ur vid en given temperaturhöjning.

Äldre motorcyklar skulle ofta ha singlegrade-oljor (”raka”) med viskositeten SAE 50 vilket är en relativt tjock olja – särskilt när den är kall. Detta kan innebära att oljan inte hinner fram till smörjställena vid starten när den är kall och tjockflytande och svår för oljepumpen att suga upp. Om man då häller i en tunnare olja, exempelvis SAE 20, så är den snabbare att ta sig genom alla kanaler till smörjställena, men kan sedan bli för tunn när motorn kommit upp i arbetstemperatur.

Förr i tiden var det vanligt vid motorcykeltävlingar att man först hällde i en tunn olja och varmkörde motorn med denna olja strax innan starten. Sen tappade man ur den oljan och fyllde på en tjockare olja medan motorn var varm.

Jag har bytt ut oljan till mina äldre fyrtaktsmotorcyklar från en rak SAE 50 till en multigrade SAE 20w-50 (”w” står för att oljan är anpassad till vinterförhållanden = rejäla kallstarter). Den största skillnaden märks vid start då motorerna blir mer lättkickade när de är kalla.

När det gäller oljor som SAE 10w-50 eller SAE 5w-50 så har ju dessa ett ännu högre viskositetsindex än exempelvis SAE 20w-50. Dessa oljor är ju rätt tunna fast de är kalla, men om de skulle vara ”för tunna” tror jag inte. Trots sitt höga viskositetsindex så blir ju dessa oljor inte tjockare när de värmes upp utan de blir ju tunnare – men inte så mycket. Dessa tre oljor kommer att hålla samma viskositet vid arbetstemperatur – och som en rak SAE 50. Skillnaden på oljorna är ju när motorn är kall.

Den raka oljan kommer att tjockna mest när motorn har kallnat, sedan kommer 20w-50, 10w-50 och 5w-50 i den ordningen. I en perfekt värld skulle det finnas oljor som inte förändras ett dugg oavsett temperatur.

Spontant så känns det som att det bara vore bra med en SAE 5w-50 eller SAE 10w-50 i en äldre motor då dessa oljor inte blir för tunna för motorn eftersom de beter sig som en varm SAE 50 när de är varma och bara tjocknar lite när de blir kalla. Om vi tar det extrema exemplet SAE 0w så kan en sådan olja sugas upp av oljepumpen ner till cirka 35 minusgrader. Men när det är så kallt står oftast våra gamla hojar i garaget.

Någon som vet mer?

Jim Lundberg

Scroll to Top