Hur avgör man om Husqvarna Äggmotor har bussning eller nållager?

Fråga: Hej Jim, nu har moppesäsongen startat igen, jag håller på med min äggmotor, och ska försöka luska ut om det sitter en bussning eller nållager på utgående axeln. Min fråga är om det sitter en seegersäkring på axeln om det är en bussning, eller sitter det bara en seegersäkring om det är nållager?

Christian

 

Svar: På Husqvarnas så kallade Äggmotor sitter den utgående axeln (19) lagrad utanpå pedalaxeln (nr 15). Ursprungligen så var denna lagring ett dubbelt nållager (nr 16). Samtidigt hade Husqvarna bestämt att oljemängden i växellådan skulle vara 5 deciliter. Denna lagring satt i motorer med nummer upp till 15857.

Sen bytte man ut detta nållager till en bussning och förmodligen så fick denna inte tillräckligt med smörjning eftersom en bussning (glidlager) kräver större tillgång på smörjmedel än ett nållager och därför gick man ut med ett servicemeddelande i juni 1958 att på motorer med högre motornummer än 15857 måste man öka oljemängden (=höja oljenivån) till 7 deciliter för att bussningen skulle få tillräcklig smörjning.

Under en mellanperiod så monterade Husqvarna ett förlängningsrör (nedre bilden) i det befintliga hålet för nivåpluggen innan man gjutit nya kåpor med en högre placerad nivåplugg. Du borde kunna avgöra vilken lagring du har utifrån motornumret – förutsatt att ingen bytt ut delar i motorn under de dryga 60 år som motorn existerat.

Om det går att avgöra med hjälp av seegersäkringen (låsring) kan jag tyvärr inte svara på.

Jim Lundberg

Hur avgör man om Husqvarna Äggmotor har bussning eller nållager?
Innan Husqvarna tog fram nya transkåpor med ett högre beläget hål för nivåskruven monterade man ett stigarrör som på bilden så att oljenivån vid kontroll och påfyllning höjdes.
Scroll to Top