Släpkärra efter moped

Fråga: Om jag vill koppla en släpkärra, typ cykelkärra, efter min veteranmoped. Vad är det för regler och förordningar som gäller idag?

mvh Erland

Svar: Det finns egentligen inte så många regler och förordningar kring detta. Det går utmärkt att koppla en släpkärra typ cykelkärra efter en moped klass II (det vill säga modernare så kallade 25-mopeder och äldre så kallade 30-mopeder). En cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon men ska vara sammankopplad med mopeden på ett ur trafiksäkerhetssynpunkt tillfredställande sätt. Föraren ansvarar själv för att cykelkärran sitter fast i mopeden och det är egentligen samma regler som gäller för att koppla en cykelkärra efter en vanlig trampcykel.

När det gäller moped klass I (så kallade EU-mopeder) ska fordonet registreringsbesiktas och kontrolleras av något besiktningsföretag om du ska dra kärra efter den.

För den som vill läsa mer i detalj om reglerna kan göra det i Lag om vägtrafikdefinitioner SFS(2001:559) 2 § punkten Cykelkärra.

Lycka till

Robert Gustavsson

Scroll to Top