Justeringsproblem med förgasare på Husqvarna Flinta

Fråga: Har en så kallad ”Kina-Bing 15” på en Husqvarna Flinta och får inte till justeringarna. Denna modell har tomgångsjustering med en skruv i botten som lyfter trotteln samt möjlighet att justera på vajern på flottörhusets lock. Jag upplever att förgasaren är okänslig hur mycket jag än höjer trotteln med dessa justeringar (Jag har tomgångsvarvtal).

När jag vrider in det justerbara huvudmunstycket ökar dock varvtalet direkt och sticker i väg. Jag har ett NOS Bing 2,15 nålmunstycke i förgasaren och ”Kina”-nålen vilken är i läge 2 nedifrån räknat. Hur långt från bottenläge bör huvudmunstycket vara för att inte påverka tomgång och lågfart. Intresserad att få synpunkter på om jag gör jag något grundläggande tankefel i inställningarna?

Tack på förhand!

Sign: ”Återfallare”

 

Svar: Nu har ”kinaförgasare” inte det bästa ryktet på grund av ojämn tillverkning, men frågan är om din motor fungerat med originalförgasaren. Om du har skaffat en 15 mm-förgasare känns det lite som att pluggen är dragen och en motor som är modifierad kan krångla just därför. Vi får ofta frågor om motorer som krånglar efter att man borrat och filat i cylindern, planat topplock, monterat diverse förgasare och avgassystem, och nu fungerar inte motorn längre…

Just nålmunstyckena brukar vara ett vanligt problem på billiga eftermarknadsförgasare, men detta har du ju bytt. Standardläget för nålen är att man sätter clipset i andra spåret uppifrån, men om nålen är feltillverkad gäller ju inte detta och då får man prova samtliga lägen – eller byta nål om man inte får till det.

Även om mopedförgasare är enkla konstruktioner så har de olika register som de arbetar på. Om vi börjar nerifrån med tomgången så styrs ju denna rent mekaniskt av en trottelstoppskruv (eller vajerspännare på riktigt gamla mopeder) som stoppar trotteln från att gå så djupt att motorn dör när man släpper gasen.

Lågfartsregistret styrs av trottelns skärning – alltså det urtag i botten av trotteln som är vänd utåt. Detta kan man inte göra så mycket åt (möjligtvis med en fil) utan här byter man trottel – om det finns med annan skärning.

Mellanregistret styrs av trottelnålens läge och justeras då genom att sätta clipset i olika spår i nålen.

Från cirka 3/4 gas upp till full gas (högfartsregistret) är det huvudmunstycket som styr blandningen mellan bränsle och luft. Men registren överlappar varandra rätt mycket så nålen kan även påverka högfartsregistret och huvudmunstycket kan påverka ner i mellanregistret.

Gör följande test: (förutsätter att tändningen står rätt och att avgassystemet är anpassat till aktuell motor, samt att tändstiftet har korrekt värmetal). Korrekt tändstift till Flintan (otrimmad) är Bosch W7AC eller NGK B6HS. Men är motorn trimmad bör ett kallare stift väljas.

Kör mopeden på halvgas i minst en kilometer. Stäng av motorn i farten och kolla hur stiftet ser ut. Nu är det nålens position som kollas. Sitter nålen rätt ska stiftet vara brunaktigt. Är stiftet svart sitter nålen för högt och är det gråvitt så sitter nålen för lågt.

Nästa test. Kör en kilometer igen, fast nu på full gas. Stäng av motorn i farten och kolla stiftets färg. Är huvudmunstycket korrekt justerat ska stiftet även nu vara brunaktigt. Är stiftet svart är munstycket för mycket öppnat och är det gråvitt är munstycket indraget för mycket.

Jim Lundberg

Rulla till toppen