Koppla fel som plusjordad

Fråga: Vad händer om man kopplar batteriet fel? Exempelvis om jag har en BMC 1300 som är minusjordad och som jag råkar koppla in batteriet som om den vore plusjordad?

Kommer startmotorn att gå åt rätt håll? Kommer likströmsgeneratorn att polvändas? Kommer instrumenten att fungera? Jag antar att lampor kommer att lysa normalt, men kommer tändsystemet att fungera? Får blinkern felaktig blinkfrekvens?

Zlim

Svar: Jag har själv kopplat in minusjord på en plusjordad bil och fått den att starta. Redan efter några sekunder insåg jag mitt misstag och stängde av motorn och kopplade loss batteriet.

Men nu till dina frågor: Ja startmotorn kommer att gå åt rätt håll, generellt gäller det många elektriska motorer. Likströmsgeneratorn kommer kanske att behöva polvändas, kanske inte (om det behövs är det en enkel procedur som tar mindre än en minut). Om din BMC har minusjord hade den med största sannolikhet växelströmsgenerator från fabrik. Likströmsgeneratorerna försvann samtidigt som plusjorden på BMC om jag minns rätt.

Lamporna kommer att fungera som vanlig liksom instrumenten, i alla fall på en BMC, och troligen även på andra märken. Har du en amperemätare kommer den att visa fel och behöver kopplas om, och har du en Smiths varvräknare kommer även den att behöva kopplas om. Originalet elektriska bränslepump från SU kommer troligen att fungera som den ska, om inte är det bara att koppla om kablarna. Även kablarna på tändspolen bör kopplas om troligen kommer bilen att starta ändå. Resten av tändsystemet behöver inte röras. Blinkfrekvensen påverkas inte om du bygger om från plus- till minusjord eller tvärt om.

Tänk på att tillbehör som exempelvis radioapparater kan ta stryk om de kopplas med fel polaritet.

Lycka till

Robert Gustavsson

Scroll to Top