Vad händer när min Crescent 2000 (Rambler) fyrtaktar?

Fråga: Hej. Jag är stolt ägare av en i stort sett orörd Crescent 2000 1956 såld under märket Rambler. Ibland när jag är ute och kör så går den sämre på fullgas än normalt. Jag har förstått att den då fyrtaktar. Den har en tvåväxlad Sachsmotor med ställbart munstycke.

Vad menas med begreppet fyrtaktar rent tekniskt, vad gör man åt det, och är det skadligt för själva motorn?

Arne

 

Svar: Vi börjar med det som kallas ”takter”. En takt är vad motorn gör när kolven antingen är på väg upp eller på väg ner. Om vi tar en fyrtaktsmotor (har ventiler och kamaxel) så går den genom fyra ”faser” eller takter som det kallas; Insugningstakt (suger in bränsle – kolv på väg ner), kompressionstakt (komprimerar bränsle/luft – kolv på väg upp), arbetstakt (motorn tänder – kolv på väg ner) samt avgastakt (släpper ut avgaserna – kolv på väg upp). Detta tar två vevaxelvarv i anspråk.

En tvåtaktsmotor saknar ventiler men går egentligen igenom fyra takter den också – men med den stora skillnaden att den avverkar två takter samtidigt. När tvåtaktsmotorn komprimerar så suger den samtidigt in bränsle. Bägge dessa takter inträffar då när kolven är på väg upp.

När tvåtaktsmotorn sedan tänder så släpper den ut avgaserna ögonblicket efter och bägge dessa takter sker då när kolven är på väg ner. När kolven nått nedre dödläget så upprepas bara kompression och insugning igen, följt av tändning och avgas på uppvägen – mer händer inte i tvåtaktsmotorn.

Dessa skillnader i arbetssätt innebär att en fyrtaktsmotor tänder vartannat vevaxelvarv medan en tvåtaktare tänder varje vevaxelvarv.

När man säger att en tvåtaktsmotor fyrtaktar så innebär det att den börjat tända vartannat varv – precis som en fyrtaktsmotor. Detta i sin tur beror vanligtvis på att bränsleblandningen är för rik (eller ”fet”) vilket betyder att det är för mycket bränsle i förhållande till luft. Samma sak sker vid ett igensatt luftfilter. Detta ger en ofullständig förbränning med en stor mängd avgasrök och denna stora mängd med avgaser i förbränningsrummet leder till att den inströmmande bränsleblandningen inte tänder på grund av kontamineringen av avgaser.

Då missar motorn en tändning och måste rensa ut avgaserna med ett ”tomvarv”. Vid nästa tändning är avgaserna från föregående tändning borta och motorn kan tända igen. Så här håller det på när tvåtaktsmotorn fyrtaktar: tänder/tänder inte, tänder/tänder inte, och så vidare.

Botemedlet är att minska mängden bränsle i förhållande till luft och det gör man genom att montera ett mindre huvudmunstycke och/eller sänka trottelnålen. Men tvåtaktsmotorn kan även fyrtakta på grund av att man har haft i för mycket tvåtaktsolja i bensinen (generar mycket avgasrök) eller att det är dags att sota ur cylinder och avgassystem (släpper inte ut avgaserna).

Är då fyrtaktning skadligt? Nej, vanligtvis inte. Men om det beror på igentäppt avgassystem så leder detta till en varmare motor och då kan det i värsta fall leda till att motorn kan nypa (kolven utvidgas så mycket av värmen att den fastnar i cylinderloppet). Fyrtaktning på grund av för mycket bränsle eller olja skadar inte motorn, men leder till att den går sämre samt att man smutsar ner både motor och miljö med oförbrända ämnen som istället kunde bidra till att driva motorn.

Jim Lundberg

Vad händer när min Crescent 2000 (Rambler) fyrtaktar?
Fyrtaktning i sig är inte skadligt för motorn, men för mycket bränsle/olja leder till att avgassystemet snabbare sotar igen och detta kan leda till överhettning.
Rulla till toppen