Måste A-traktor köra åt sidan?

Fråga: Finns det någon lag eller föreskrift som säger att A-traktorer och andra långsamgående fordon har skyldighet att underlätta i trafiken, typ köra åt sidan vid köbildning? Där jag bor är det ofta långa köer efter A-traktorer och även om det finns bussfickor kör de sällan åt sidan. Följden blir att många bilister gör riktigt idiotiska omkörningar.

Göran

Observera – svaret är förtydligat den 24 augusti 2021.

Svar: Hej Göran. Jag har pratat med Transportstyrelsen och det finns allmänna regler för detta, även om ingen är specifikt riktad mot A-traktor vid köbildning. Men visst måste även de underlätta i trafiken.

I Trafikförordningen 3 Kapitlet 38§ andra stycket står följande:

”Om ett fordon förs sakta eller upptar stort utrymme och körbanan är smal, krokig eller har en icke obetydlig mötande trafik, skall föraren för att underlätta omkörning minska farten och om det behövs föra fordonet åt sidan så snart detta är möjligt.”

I Trafikförordningen 3 Kapitlet 12§ står också att vägrenen ska användas vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas, vid färd med moped klass I och vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Vägrenen ska även användas om du framför ett fordon som är förspänt med dragdjur, om du rider samt om du leder eller driver kreatur.

Vägrenen ska endast användas om vägrenen är tillräcklig bred och i övrigt är lämplig att använda. Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.

Så långt Transportstyrelsen. Långsamma fordon, exempelvis A-traktorer, mopeder med flera, ska såvitt jag tolkar det främst köras på vägrenen i de fall det är möjligt/lämpligt. Alla, även förare av långsamma fordon som A-traktorer, har skyldighet att gå åt sidan för att underlätta i trafiken och gå åt sidan om det blir köbildning.

Robert Gustavsson

 

Rulla till toppen