E10 i gammelbil

Fråga: Det pratas ju om E10-bensinens påverkan på slangar och gummipackningar. Men det finns ytterligare ett problem. Den högre temperaturen gör att de stora motorerna lättare kokar. Den gamla bensenhaltiga bensinen var inte lika lättantändlig. Vad bör man göra? Skulle man kunna blanda i t.ex. 10% diesel i bensinen för att mera efterlikna den gamla? Ett projekt för Jim Lundberg… 

Mvh Arne

Svar: Frågan är alltså vad du bör göra med din gammelbil för att kunna köra den på E10. I bästa fall behöver du inte göra någonting. Jag rekommenderar dock att du gör en service på motorn, inklusive tändinställning och förgasarinställning.

Att motorer skulle koka lättare om de körs på etanol beror inte på bränslet. Det beror snarare på att motorn inte är rätt inställd. Kör du på E85 behöver du bestycka om förgasaren, annars får du fel bränsleblandning och motorn blir för varm. I sammanhanget är det även klokt att justera tändningen.

Etanol, och även metanol, gör snarare att motorn går en aning kallare, det vill säga om motorn är rätt inställd för bränslet.

Etanol är en produkt som är snäll mot material. Är en slang klassad för att tåla bensin tål den också etanol. Är en slang klassad för att tåla etanol är det inte säkert att den tål bensin.

Att blanda diesel i bensinen är inget jag kan rekommendera, det förvandlar inte E10 till något annat än just E10 med diesel i.

Jim håller för övrigt på och testar det nya bränslet. Artikel/artiklar om detta kommer i Classic Motor och då belyses även de olika bränslenas flyktighet.

Lycka till

Robert Gustavsson

Rulla till toppen