Blir det felaktig ljusbild om det är ett par bucklor i reflektorn?

Fråga: Blir det felaktig ljusbild om det är ett par bucklor i reflektorn?

Jonas

 

Svar: Reflektorn i en strålkastare har en parabolisk form vilken har en fokalpunkt där lampans glödtrådar ska placeras. Då kommer ljusstrålarna från glödtråden att reflekteras så att de nästan kommer ut helt parallella med varandra från strålkastaren.

Om reflektorn på något ställe har förlorat den paraboliska formen kommer ljusstrålarna där att spreta iväg åt andra håll än de övriga i ljusknippet. Men sen beror det på var bucklorna i ditt fall sitter.

Det som är noga är halvljusbilden som ju ska ge föraren av fordonet en bra belysning av vägbanan utan att blända mötande fordon. Om helljuset spretar lite är det mindre farligt eftersom man inte har helljuset på när man möter någon.

När man slår på halvljuset så lyser glödlampan enbart uppåt så dess strålar endast träffar reflektorns övre sektor och om bucklorna inte sitter där så bör du kunna köra (och besikta) med din reflektor.

Jim Lundberg

Rulla till toppen